Na pravou míru

16. 7. 200916:37

Pár slov k obnovení víz do Kanady

V posledních vydáních některých českých novin se objevily rozporuplné informace o tom, kdy a co česká vláda věděla o záměru Kanady obnovit českým občanům vízovou povinnost a co o tom řekla či neřekla domácí veřejnosti.

Svět mezinárodních vztahů a diplomacie má svá daná pravidla a země, které usilují o kvalitní a přátelské kontakty, je z mnoha dobrých důvodů dodržují. Tak se stalo, alespoň z české strany, v případě tak citlivém, jakým je obnovení vízové povinnosti pro české občany cestující do Kanady. Bohužel – česká vláda tu byla tím, kdo tahal za kratší konec provazu. To však nic nemění na tom, že se chovala korektně jak ke svému partnerovi a spojenci, tak i k občanům své země.

Premiér Jan Fischer vzal na vědomí informaci kanadského ministra pro migraci Jasona Kenneyho o úmyslu zavést pro občany ČR vízovou povinnost na pracovní schůzce 29. června t.r. To také potvrdil v pořadu České televize Události, komentáře následující den.

Ministerský předseda osobně, mj. telefonáty s kanadským protějškem a šéfem Evropské komise, i čeští diplomaté vyvíjeli značné úsilí, aby Kanada své rozhodnutí změnila nebo alespoň odložila. Vyjádření Kanady k této otázce však nebyla zcela konzistentní. Na jedné straně se objevovaly výroky o možném zavedení k víz k datu 7. července (s termínem oznámení 6. 7.), na straně druhé ale i potvrzování, že české argumenty pro Kanadu mají váhu a svůj zamýšlený krok ještě zvažuje.

Premiér Fischer v pondělí 6. července o možnosti zavedení víz znovu otevřeně mluvil před médii a upozornil, že to pokládá za velmi pravděpodobné (opět viz např. Události ČT z téhož dne). V možném termínu 7. července se však na bezvízovém styku nic nezměnilo. Jednání Ottawy se stalo nepředvídatelným. Zavedení víz ke 14. červenci proto bylo překvapivým krokem, který nebyl vládě ČR v předstihu oficiální a standardní cestou potvrzen.

Roman Prorok, mluvčí vlády ČR