Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

21. 5. 200911:07

20 minut se Štefanem Fülem (Radiožurnál), 21.5.2009

Ćeský rozhlas Radiožurnál: 21.5.2009, moderátor Martin Veselovský

Moderátor (Martin Veselovský):
Program českého předsednictví Evropské unie jakoby před svým koncem nabral druhý dech. V˙jednom týdnu vede český prezident hned dva důležité summity. Krátký středeční mezi Evropskou unií a Čínou a také dvoudenní summit unie a Ruska, který teď běží v˙Chabarovsku. Stále také zbývá velký úkol tohoto půlroku a tím je řečení jasného data, kdy se Irové chtějí pokusit znovu v˙referendu schválit Lisabonskou smlouvu. A do toho běží také závěrečná horká fáze kampaně před volbami do Evropského parlamentu, kterou se v˙Česku pokusily zneužít dvě politické strany se sklony k˙neonacismu. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle je dnes hostem následujících 20 minut, vítejte v˙rozhlase, pane ministře.

Host (Štefan Füle):
Hezký dobrý den.

Moderátor (Martin Veselovský):
Dvě politické strany využily zákonné povinnosti veřejnoprávních médií vysílat předvolební spoty a předložily vysloveně rasistická a k˙násilí vyzývající dílka. Jak Česká televize, tak dnes také Český rozhlas odmítly některé z˙těchto spotů vysílat. Jaký je váš názor, pane ministře, na kroky obou médií?

Host (Štefan Füle):
Já tomu kroku obou médií rozumím, já si myslím, že by politické strany neměly zneužívat prostor, který je jim dám zákonem k˙tomu, aby porušovaly nějakou jinou zákonnou normu a nebo princip, vyšší princip mravní. Myslím si, že je dobře, že o tomto sporu má rozhodnout soud, myslím si, že je také dobře, že veřejnoprávní média nabídla oběma politickým stranám, aby zaslaly jiný spot, který nebude v˙rozporu s˙těmito zákonnými nebo s˙některými zákonnými normami a tudíž ty obě dvě strany dostaly ten prostor, aby v˙té demokratické soutěži předvolební se mohly účastnit plně.

Moderátor (Martin Veselovský):
Bavíme se o Národní straně, o Dělnické straně. Měly by podle vašeho názoru vůbec takové politické subjekty, teď zdůrazňuji politické subjekty, na české politické scéně existovat?

Host (Štefan Füle):
Já myslím, že bychom měli být především v˙době ekonomické a finanční krize, kdy ta společnost je náchylnější k˙projevům xenofobie, že by ta pozice státu chránit své občany, chránit jejich svobodu, chránit menšiny, chránit jejich práva, že by to mělo být výraznější. Své místo má samozřejmě, mají soudy, ale možná, že daleko větší místo by mělo být na samotném filtru registrace těchto politických stran.

Moderátor (Martin Veselovský):
Znamená to, protože tím filtrem je registrace toho daného sdružení, které se překlápí do politické strany, registrace u Ministerstva vnitra, znamená to, že ten filtr by měl být nastaven přísněji, možná měl by mít menší oka, obrazně řečeno?

Host (Štefan Füle):
Já myslím, že by hlavně ten filtr měl fungovat tak, že jestliže ho použijete v˙jednu konkrétní dobu a od té doby se ta která politická strana posune opravdu k˙těm extremistickým sklonům a xenofobii, pak by ten filtr měl zafungovat znovu, měla by tady být nějaká zpětná vazba, ten stát by měl mít možnost usměrňovat znovu ty subjekty, které jsou v˙rozporu se zákony a s˙hodnotami této země.

Moderátor (Martin Veselovský):
Není podle vás, pane ministře, nebezpečí, že nakonec obě strany se svým plánem, protože to se asi dá nazvat plánem, to, co udělaly, protože rázem dostaly v˙médiích takovou porci prostoru, o které se ostatním politickým stranám, které kandidují do Evropského parlamentu, ani nezdálo, že se svým plánem zvítězí a nakonec osloví možná až nečekané velké množství voličů? Protože například na serveru iDnes.cz od včerejška visí anketa, která má úplně jednoduchou otázku a ta zní: Pobuřuje vás protiromský předvolební klip Národní strany? A ten výsledek v˙těchto chvílích, pane ministře, je 13 tisíc hlasů ve prospěch klipu a 5,5 tisíce hlasů jaksi proti němu, což není úplně hezký výsledek.

Host (Štefan Füle):
Ta hra může vyjít v˙případě, že ta většina spoluobčanů demokraticky smýšlejících nebo majících na věc, si myslím, ten správný názor, bude to přijímat mlčky, pasivně, ta hra může vyjít v˙případě, že veřejnoprávní média i ostatní média budou dávat prostor veliký právě těmto xenofobním projevům, ta hra může vyjít v˙případě, že například do voleb, které nás teďka čekají na začátku června do Evropského parlamentu, nebudou hlasovat právě ti lidé, kteří z˙tohoto vývoje mají obavy, protože jakákoliv absence, větší výraznější absence ze strany voličů dává o to větší prostor těmto extremistickým hlasům.

Moderátor (Martin Veselovský):
K samotné volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu se ještě dostaneme, na druhou stranu podle vašeho názoru je teď, kdy zbývá, pokud dobře počítám, necelých 14 dní do voleb do Evropského parlamentu, je vůbec nějaká šance, jak se s˙takovým krokem těchto dvou extremistických stran vyrovnat jinak, než se zatím udělalo? To znamená, že dvě veřejnoprávní média prostě řeknou, tyto spoty vysílat nebudeme a teď se to pravděpodobně bude řešit soudně, protože jak Český rozhlas, tak Česká televize podávají trestní oznámení.

Host (Štefan Füle):
Já myslím, že tady je prostor pro řadu občanských iniciativ, pro řadu nevládních organizací, myslím, že je tady prostor i pro vládu České republiky, aby se k˙tomuto jasně postavila a myslím si, že tady je prostor pro ty ze zainteresovaných mých resortních kolegů nebo kolegů z˙vlády, kteří mají do toho co říct, aby pomohli nastavit, už jsme o tom hovořili, ty filtry takovým způsobem, aby to právo nebylo zneužíváno a znásilňováno způsobem, jakým jsme byli svědky.

Moderátor (Martin Veselovský):
Chápu tedy to, co říkáte, pane ministře, správně, že by se vláda měla jako jeden muž a žena postavit a říct, že to je špatně nebo prostě odsoudit to, co ty dvě strany udělaly a o co se pokusily v˙rámci zákonných mantinelů?

Host (Štefan Füle):
Já bych nechal ten konkrétní případ na soud, nějaká trestní oznámení už byla podána, já myslím, že to, co je za vládou a vím, že pan ministr Kocáb něco takového již připravuje a s˙mojí podporou se již setkal, tak by mělo být zaměřeno spíš obecněji ve smyslu odsouzení nárůstu extremismu a xenofobie ve společnosti a výzva k˙aktivizaci té občanské společnosti proti takovýmto excesům.

Moderátor (Martin Veselovský):
Je možné, že by tento exces, jak to tedy nazýváte nebo tyto excesy nějakým způsobem ovlivnily v˙Česku volby do Evropského parlamentu?

Host (Štefan Füle):
Já myslím, že mohou, pokud většina obyvatel zůstane k˙těmto projevům pasivní, pak ano, pak mají šanci na úspěch.

Moderátor (Martin Veselovský):
A když nezůstane pasivní, znamená to, že se sebere a půjde k˙volebním urnám?

Host (Štefan Füle):
Přesně tak.

Moderátor (Martin Veselovský):
Když se vrátíme ještě jednou k˙číslům, tak podle nejnovějšího průzkumu eurobarometru, tak tento průzkum odhaduje, že průměrná volební účast v˙eurovolbách v˙celé Evropské unii bude tentokrát 34 procent. Je to odhad, pokud vyjde, tak ta účast bude o 12 procent menší, než byla účast voličů v˙minulých volbách a Češi v˙té statistice volební účasti zastávají páté nejhorší místo. To znamená, co je možno teď udělat například ze strany vlády pro to, aby líní Češi šli k˙volebním urnám 5. června?

Host (Štefan Füle):
Tak možná vysvětlovat ještě hlasitěji a ještě intenzivněji, že ty volby znamenají poměrně dost. Evropský parlament, v˙něm se dneska tvoří v˙zásadě 60 procent zákonů, které známe a nebo které se uplatňují tady v˙České republice. Evropský parlament z˙té unijní struktury je v˙zásadě jediným voleným místem. Shodou okolností je to místo, které má stále větší pravomoci, to znamená, že volbami do tohoto Evropského parlamentu lidé mají stále větší prostor se vyslovit k˙tomu, jaká Evropská unie je teď a jaká bude do budoucna. A Evropský parlament bude mít po schválení Lisabonské smlouvy ještě podstatnější pravomoce, než má dnes.

Moderátor (Martin Veselovský):
K˙tomu by se samozřejmě, pane ministře pro evropské záležitosti, dalo dodat, že oproti minulým volbám do Evropského parlamentu ztrácí Česká republika, ostatně tak jako ostatní unijní země, několik mandátů, v˙našem případě dva mandáty, že se snižuje počet poslanců v˙Evropském parlamentu a že je kdesi připravena k˙podpisu prezidenta republiky Lisabonská smlouva, která některé národní pravomoci odjímá a dává je na tu unijní úroveň. To jsou všechno argumenty, které by měly vytáhnout lidi a voliče ze svých domovů a přivést je k˙volebním urnám?

Host (Štefan Füle):
Tak já si myslím, že zmenšení počtu našich poslanců o dva zrovna není nějakým argumentem, který by měl zabránit voličům jít k˙volbám. Ten argument, že jestliže chceme mít svobodu pohybu, jestliže si chceme vybírat, kde budeme studovat, kde budeme pracovat, jestliže nechceme mít žádné bariéry, pokud jde o obchodní činnost, pokud jde o finanční trh, takže musíme mít nějaká společná pravidla. A že ta společná pravidla se stále více vytvářejí ne v˙kancelářích evropských byrokratů, ale projednávají se v˙místnostech Evropského parlamentu. To je ten argument, který by lidi měl zdvihnout. Znovu myslím si, že skutečnost, že u nás skončila parlamentní část ratifikačního procesu a že pan prezident má teďka na stole Lisabonskou smlouvu, zase není skutečnost, která podle mě jakýmkoliv způsobem, negativním nebo pozitivním, by měla ovlivňovat naše občany ve vůli nebo nevůli účastnit se těchto voleb.

Moderátor (Martin Veselovský):
Tak to rozhodně uvidíme. Hostem těchto 20 minut Radiožurnálu je Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti. Necelý měsíc a půl zbývá do konce českého předsednictví Evropské unie. Pane ministře, prezident Václav Klaus s˙delegací Ministerstva zahraničí vede summit Evropské unie v˙Chabarovsku právě v˙těchto hodinách, kromě jiného také. Proč tam nejste vy?

Host (Štefan Füle):
Protože tam je můj kolega Honza Kohout jako ministr zahraničních věcí.

Moderátor (Martin Veselovský):
Takto to je rozděleno?

Host (Štefan Füle):
A takto to je rozděleno, takto to bylo nastaveno a zrovna tak to, že tam není pan premiér, ale je tam pan prezident, i tohlecto je výraz nějaké shody. Shody, která byla v˙té obecné poloze dosažena ještě před naším předsednictvím našimi předchůdci a shody, která byla potvrzena při těch posledních jednáních mezi premiérem a prezidentem.

Moderátor (Martin Veselovský):
Neměl byste radši ty věci jakožto ministr pro evropské záležitosti více ve svých rukou?

Host (Štefan Füle):
Já myslím, že tam jde hodně o ten zahraničně politický prvek, mí kolegové i já jsme se účastnili přípravy těch summitu, to, na co se ale soustředíme teď zejména a především, je červnová Evropská rada v˙polovině června, kdy hlavy států a vlád Evropské unie budou rozhodovat o poměrně podstatných věcech a kde se také bude podle mě řešit s˙konečnou platností ta otázka, nakolik úspěšné české předsednictví bylo.

Moderátor (Martin Veselovský):
Kdo povede Evropskou radu?

Host (Štefan Füle):
Evropskou radu povede pan premiér, to je jedna z˙těch dohod, které byly učiněny mezi předsedou vlády a panem prezidentem.

Moderátor (Martin Veselovský):
Ještě před tím, než tato dohoda byla učiněna, než bylo jasné, které summity povede premiér Jan Fischer a které povede prezident republiky Václav Klaus, tak mnoho kritiků říkalo, že bude minimálně zvláštní, když Evropskou unii bude zastupovat na důležitém summitu s˙Čínou či s˙Ruskem kovaný euroskeptik, který je nyní prezidentem České republiky a zároveň člověk, který dává najevo takový odpor k˙Lisabonské smlouvě. Z˙vašeho pohledu opodstatněné se ukázaly ty obavy nebo ne?

Host (Štefan Füle):
Já myslím, že nebyly nikdy moc opodstatněné a myslím, že i ta zkušenost ukázala, že ta démonizace tohoto aspektu je úplně zbytečná. Já pana prezidenta znám ze svého působení na několika postech a vím, že v˙takovýchto situacích dokáže být státníkem a velkým státníkem a myslím si, že summit, který se konal s˙Japonskem a summit, který se konal s˙Čínou jasně ukázal, že pan prezident tu svoji úlohu, to znamená zastupovat nejenom sám sebe, zastupovat nejenom Českou republiku, ale zastupovat Evropskou unii, že si s˙ní dokáže poradit velmi státnicky.

Moderátor (Martin Veselovský):
Mluvil jste o červnové Evropské radě, tam kromě jiné by také mělo padnout konečně datum, kdy se Irové na druhý pokusí v˙referendu schválit či znovu odmítnout Lisabonskou smlouvu. Má Česká republika, možná váš úřad připraven nějaký plán, jak v˙tomto druhém pokusu Irům pomoci?

Host (Štefan Füle):
Tak já nevím, jestli tam padne konkrétní datum, protože toto rozhodnutí je opravdu suverénním rozhodnutím irské vlády, irského lidu. Já jsem se nicméně vyslovil již dříve v˙tom smyslu, že by bylo dobré, kdyby Irové svým partnerům v˙Evropské unii takové datum mohli sdělit. Přičemž jsem také řekl, že podmínkou pro to, abychom se dostali takhle daleko, je samozřejmě to, že na červnové radě odsouhlasíme konkrétní text záruk, které by měly do značné míry zmenšit nebo přímo odstranit řadu z˙těch pochybností, které měli irští voliči v˙tom prvním hlasování.

Moderátor (Martin Veselovský):
Teď abychom si rozuměli, záruk pro Irsko? Pokud bude Lisabonská smlouva schválena, nastane to a to a to.

Host (Štefan Füle):
Přesně tak, záruk pro Irsko, to je v˙zásadě rozhodnutí, na kterém se shodli hlavy států a vlád v˙prosinci minulého roku. To, co je za českým předsednictvím a jaký úkol nás čeká, je teďka v˙těch jasně specifikovaných mantinelech, připravit takový text, který by na jedné straně Irsku ty robustní záruky dal a tudíž by vytvořil předpoklady pro úspěšné referendum, ale na druhé straně by neotevřelo znovu ratifikaci Lisabonské dohody. O tom, že to nebude jednoduchý proces, to je jasný, protože každý z˙těch 27 členských zemí nebo těch zbývajících 26 členských zemích má na věc nějaký názor, nicméně s˙Irskem intenzivně jednáme, v˙těch posledních dnech jsme provedli několik osobních konzultací. Já jsem se se svými irskými protějšky shodl na určité cestovní mapě, na nějakém způsobu, jak ideálně ještě těsně do červnové rady dospět k˙takovému konkrétnímu textu. Budeme na tom spolu s˙našimi irskými kolegy maximálně spolupracovat, protože dosažení takového výsledku bude určitě řazeno mezi ty úspěchy českého předsednictví.

Moderátor (Martin Veselovský):
No a když už, pane ministře, mluvíte o úspěších českého předsednictví, tak můžete teď a to je jedno, jestli budete mluvit jaksi za svůj úřad nebo za sebe, říct nějaké předběžné hodnocení toho, jak se Česká republika vyrovnala s˙tím prvním půlrokem, kdy vedla Evropskou unii?

Host (Štefan Füle):
Na to konečné hodnocení si ještě počkejme, já nechci předjímat, nicméně celý ten předsednický tým, který pracuje s˙plným nasazením, si myslím, i odhodlání vlády a osobně pana premiéra je zárukou, že to předsednictví bude dokončeno se ctí a se ctí znamená úspěšně, ale já patřím rozhodně k˙těm, já jsem sbíral ty reakce v˙Bruselu, kde jsem působil a patřím mezi ty, kteří to české předsednictví očima svých partnerů v˙Bruselu, ať už pracovali při EU, při NATO nebo při nějakých jiných mezinárodních organizacích, vnímal pozitivně. Všechny ty výzvy, s˙kterými jsme se museli popasovat, i to, že jsme přebírali předsednictví po Francii, že ho přebíráme před červnovými volbami, že řešíme takové věci, jako Lisabonská smlouva, to, že jsme byli schopni v˙České republice organizovat několik úspěšných summitů, přičemž bych zdůraznil summit východního partnerství, summit k˙jižnímu koridoru, který posunuje Evropskou unii v˙těch specifických politikách o kus dopředu a Praha v˙tomto pohledu se zapsala určitě do historie, tak i to, že jsme byli schopni ukončit tu parlamentní část ratifikace Lisabonské smlouvy, si myslím, že byl takovou hezkou tečkou, když to ta tečka musela bejt, za tou předešlou vládou, ale také dobrým začátkem pro tu poslední část předsednictví té vlády nové.

Moderátor (Martin Veselovský):
Tak jak, pane ministře Füle, kolem tohoto tématu kroužíte, tak bych to oznámkoval tak jako mezi dvojkou a trojkou.

Host (Štefan Füle):
Já bych byl možná štědřejší, ale znovu říkám, na tu konečnou známku počkejme si až do konce.

Moderátor (Martin Veselovský):
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti, byl mým hostem. Děkuji za váš čas, pane ministře, na shledanou.

Host (Štefan Füle):
Na shledanou.

Moderátor (Martin Veselovský):
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer.