Ze zasedání Výboru

30. 6. 200913:11

Zasedání Výboru 30. dubna 2009

Program jednání Výboru:

  1. Úvod
  2. Komerční zdravotní pojištění cizinců – problémy spojené s pojistnými produkty pojišťovny VZP, a.s.
  3. Otázka kvality projektů neziskových organizací
  4. Různé