Aktuality

30. 6. 200911:28

Agentura EU pro základní práva vydala výroční zprávy

Agentura EU pro základní práva (FRA) vydala 24. června Výroční zprávu 2009 a Výroční zprávu o činnosti za rok 2008.  Zpráva obsahuje informace, události a vývoj v oblasti lidských práv v Evropské unii za rok 2008. Výzkum Agentury ukazuje, že velké množství lidí nezná svá základní práva a místo, kde je možné doručit stížnosti na diskriminaci. Nedostatečné sbírání dat v EU-27 i nadále znemožňuje efektivní boj proti diskriminaci a zároveň nedostatečná právní ochrana znamená pokračování diskriminace v některých oblastech.

Další informace můžete najít zde.

Agentura EU pro základní práva (FRA) je instituce Evropské unie sídlící ve Vídni. Agentura pomáhá institucím EU a členským státům, které implementují komunitární právo, aby jejich činnost respektovala základní lidská práva.