Aktuálně

26. 6. 200915:16

Informace o psychosociální pomoci obětem povodní

Psychosociální pomoc zasaženým lidem a obcím v urgentní fázi neštěstí (25. 6. 2009) zajišťovali psychologové a interventi Policie ČR v součinnosti s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje a psychologem ZZS.

Od 26. 6. 2009 psychosociální činnosti koordinuje psycholožka HZS Moravskoslezského kraje, která spolupracuje s Krizovým Centrem Ostrava a Armádou spásy.


Psychologové a interventi pracují s pozůstalými a dalšími zasaženými a předávají informace a domlouvají součinnost se starosty a praktickými lékaři. Aktuálně také mapují úseky a psychosociální potřeby zasažených lidí, které vznikly v souvislosti s povodněmi. Armáda spásy mapuje také humanitární potřeby lidí.


Praktickou pomoc v terénu poskytuje ADRA, Diakonie ČCE a Charita.


Po prvních dnech po neštěstí převezme koordinaci psychosociální pomoci Krizové Centrum Ostrava (tel. 596110882-5), které bude v horizontu střednědobém a dlouhodobém spolupracovat také s dalšími organizacemi.

Zdroj: Ministerstvo vnitra