Tiskové zprávy

24. 6. 200913:50

51. zasedání LRV ve čtvrtek 25. 6. 2009

51. zasedání Legislativní rady vlády proběhne 25. června 2009 od 10.00 hod. v Lichtenštejnském paláci (Praha 1 - Kampa)

Legislativní rada má na programu jednání 3 body:

1. Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona o změně některých souvisejících zákonů (předkládatelem je min. financí – č.j. 460/09).

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (předkládatele je min. vlády ČR pro lidská práva a menšiny- č.j. 785/09).

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ("vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (předkládá min. zemědělství a min. – č.j. 501/09).

O výsledcích jednání LRV bude vydána tisková zpráva.

Simona Cigánková