Aktuálně

22. 6. 200911:24

Čeští umělci a designéři tvoří svou Evropu

V rámci českého předsednictví a kulturního programu Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) zahájí předseda výboru Mario Sepi a stálá zástupkyně České republiky při EU Milena Vicenová výstavu současného umění Moje Evropa - současné české umění a design.

Vernisáž se koná dnes 22. června v 18:30 v sídle EHSV v Bruselu.

U příležitosti Evropského roku tvořivosti a inovací (2009) vyzval EHSV ke spolupráci s Českým centrem v Bruselu čtyřicet českých umělců, designérů a architektů, aby vytvořili umělecké objekty, kterými vyjádří své chápání Evropy a svůj vztah k evropské integraci. Výstava tak nabídne vysoce tvůrčí a novátorský pohled na Evropu. Po zahájení v sídle EHSV se výstava přesune do Centra současného umění DOX v Praze.

Výstava se odvážně pouští do hledání hranic mezi politikou a současným uměním. Nabídne odpověď na otázku, zda umělecký objekt nebo šperk může být nositelem politické vize a napoví, jak umělci, designéři a architekti reagují na politické události v Evropě.

Kurátorka Eva Eisler v úvodu ke katalogu píše: „Když jsem vybírala umělce pro „Mou Evropu“, chtěla jsem dát dohromady společenství silných individualit působících v různých uměleckých oborech, které by se chopily společného tématu a vytvořily díla, jež by se svou formou i podstatou lišila od jejich obvyklé tvorby. Současně však měla zachycovat osobitost umělce a sdělovat jeho pohled na Evropu.“

Výstava je otevřena pro veřejnost v úterý a čtvrtek od 15:00 – 17:00

Doba trvání: od 22. června do 31. srpna 2009

Místo: EHSV, rue Belliard 99 | 6. patro

Zdroj: Kabinet ministra pro evropské záležitosti