Programy zasedání a výsledky

25. 6. 20098:44

Program 51. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 25. června 2009

1. Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona o změně některých souvisejících zákonů (předkladatel: ministr financí Ing. Eduard Janota).

LRV projednala předložený návrh věcného záměru a doporučila předkladateli dopracovat některé instituty zamýšlené právní úpravy (zejména vymezit v potřebné míře a transparentnosti předmět právní úpravy, včetně pojmů, licenční režim a jeho principy, internetové apod. hry a problematiku poplatků, resp. odvodů a jejich řešení) ve smyslu zpravodajských zpráv, návrhu stanoviska LRV a proběhlé diskuse na zasedání LRV a formou výměny příslušné části materiálu v eKLEPu a tuto předložit k dalšímu projednání.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Michael Kocáb).

LRV projednala předložený návrh zákona a doporučuje vládě tento schválit ve smyslu stanoviska LRV, v němž budou zapracovány připomínky obsažené ve zpravodajské zprávě a návrhu stanoviska LRV, jakož i připomínek uplatněných při projednání předloženého legislativního návrhu členy LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta a ministr životního prostředí RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.).

LRV projednala předložený návrh zákona a doporučuje vládě tento schválit ve smyslu stanoviska LRV, v němž budou zapracovány připomínky obsažené ve zpravodajské zprávě a návrhu stanoviska LRV, jakož i připomínek uplatněných při projednání předloženého legislativního návrhu členy LRV.