Aktuálně

10. 6. 200913:58

České předsednictví v oblasti zdraví splnilo své priority

Ministerstvo zdravotnictví během předsednictví úspěšně prosadilo předem stanovené priority i pružně reagovalo na mimořádnou událost nečekaného výskytu nové chřipky A/H1N1.

Dvě ze svých priorit dokázalo úspěšně dokončit na včerejším jednání Rady ministrů EPSCO v Lucemburku.

Rada schválila doporučení o bezpečnosti pacientů a doporučení o akci v oblasti vzácných onemocnění. Velmi kladně byly hodnoceny konference pořádané na území České republiky. Akce přispěly k zvýraznění zásadních témat, která jsou společná všem evropským zemím.

Jednalo se zejména o ministerské konference k otázkám finanční udržitelnosti zdravotních systému v kontextu stárnutí populace a zvyšující se náklady na nejmodernější způsoby léčby.

Státy EU přivítaly strategickou diskusi na toto téma i v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí a jejími možnými dopady do zdravotnického sektoru. České předsednictví rovněž upozornilo na potřebu využít moderní technologie pro přenos důležitých zdravotnických informací mezi jednotlivými zeměmi.

Byly zdůrazněny přínosy technologií e-Health pro jednotlivce, společnost a ekonomiku. Třetí ministerská konference byla věnována ochraně pacientů před hrozbami souvisejícími s fenoménem antibiotické rezistence.

Během českého předsednictví došlo k zásadnímu posunu v několika projednávaných legislativních normách týkajících se práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, darování a transplantaci orgánů a zvyšování kvality a bezpečí používaných léčiv. Priority českého předsednictví prokázaly, že jsou i prioritními tématy na úrovni celé EU.