Záznamy z jednání

21. 4. 200411:14

Záznam z 17. schůze BRS konané dne 13. 4. 2004

přijata usnesení č. 105 - 113

Z á z n a mze 17. schůze Bezpečnostní rady státu

 konané dne 13. dubna 2004


(17. schůze)17. schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla. Konstatoval, že z jednání se omluvili místopředseda vlády a ministr financí B. Sobotka, ministr průmyslu a obchodu M. Urban a ministr dopravy
M. Šimonovský.


  1. Ústní informace k současné zahraničně bezpečnostní situaci související s teroristickými událostmi dne 11. března 2004 v Madridu a k následným bezpečnostním opatřením přijímaným v této souvislosti v České republice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS vyslechla informace přednesené 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 105.


  1. Ústní informace o neformálním ministerském zasedání Severoatlantické rady NATO v Bruselu dne 2. dubna 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí předložil písemnou informaci členům BRS o průběhu a výsledcích neformálního zasedání Severoatlantické rady NATO na úrovni ministrů zahraničních věcí v Bruselu dne 2. dubna 2004 a BRS k ní přijala


u s n e s e n í č. 106.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


3. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl stažen z programu.
4. Národní akční plán boje proti terorismu (aktuální znění pro rok 2004)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 107.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.5. Návrh Závazného postupu státních orgánů při řešení situací v zahraničí spojených s terorismem, které ohrožují zdraví a život občanů ČR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl stažen z programu.  1. Koncepce operační přípravy státního území ČR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 108.


  1. Výchozí údaje ke cvičení CME 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 109.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.8. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 110.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.9. Informace o stavu zpracování Koncepce bezpečnostního systému ČR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 111.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.10. Návrh úpravy Statutu Výboru pro civilní nouzové plánování

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 112.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


  1. Různé.

  1. Dodatek informace o stavu příprav České národní banky na krizové situace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRS projednala materiál předložený guvernérem ČNB a přijala


u s n e s e n í č. 113.