Rejstřík předsedů vlád

27. 2. 20190:00

Štefan Sádovský

funkční období:
2. 1. 1969 - 4. 5. 1969

* 13. 10. 1928 Vlkas (okres Nové Zámky)

† 17. 6. 1984 Bratislava

1954 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. 1948-1970 člen KSČ; 1966-1970 člen ÚV KSČ a ÚV KSS, 1966-1968 kandidát, 1968-1970 člen předsednictva ÚV KSČ, 1968-1970 člen předsednictva a sekretariátu ÚV KSS; 1967-1968 tajemník ÚV KSČ, 1968 tajemník, od dubna 1969 do ledna 1970 první tajemník ÚV KSS. Od ledna do dubna 1969 předseda, od února do prosince 1970 místopředseda vlády SSR; 1966-1971 poslanec Slovenské národní rady, 1969-1971 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění. V důsledku svých postojů v letech 1968-1969 byl 1970 vyloučen z KSČ a odešel z politického života.