Aktuálně

2. 6. 20099:59

Premiér vyjádřil hluboké politování nad leteckou katastrofou

Jan Fischer zaslal telegram francouzskému prezidentu, ve kterém vyjádřil soustrast s obětmi včerejšího leteckého neštěstí.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi vyslovit hluboké politování nad leteckou katastrofou, která postihla letadlo francouzské letecké společnosti Air France na lince Rio de Janiero - Paříž.

S napětím jsem sledoval v daném období průběžné informace o výše uvedené události.

Jménem vlády a občanů České republiky i jménem svým Vám vyslovuji upřímnou soustrast a hlubokou lítost nad tímto leteckým neštěstím a ztrátou lidských životů.


Jan Fischer

předseda vlády České republiky

předseda Evropské rady