Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

1. 6. 20099:50

Veřejná zakázka - Organizační zajištění veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 151 zákona, za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „Podpora (maintenance) SW produktů“ včetně zastupování zadavatele a organizačního zajištění celého průběhu zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení.