Aktuálně

29. 5. 200911:27

Schůzka ministrů vnitra a spravedlnosti zemí G8

Českou republiku na tomto jednání ve dnech 29. - 30. května zastoupí ministr vnitra Martin Pecina a ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Jednání ministrů vnitra a spravedlnosti zemí G8 se konají pravidelně jednou ročně od roku 1997 za účasti zástupců USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Japonska, Kanady a Ruské federace. Přizváni bývají dále zástupci Evropské komise (na úrovni komisaře pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti), ministři vnitra a spravedlnosti země aktuálně předsedající Radě EU a generální tajemník Interpolu.

Na programu jednání budou tři tematické bloky: Boj proti organizovanému zločinu (nové hrozby a protiopatření, prostředky boje s mafií, boj s dětskou pornografií a počítačová kriminalita), Migrace (boj proti obchodu s lidmi, integrace migrantů), Bezpečnost ve městech, boj proti terorismu (bezpečnost ve městech, analýza hrozeb, reakce států a perspektiva mezinárodní spolupráce, strategie boje s radikalizací a rekrutací, bezpečnost, role práva a mezinárodních soudů).