Aktuálně

5. 5. 200913:30

Vláda projedná změny zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ve středu se koná mimořádná schůze vlády, na níž ministryně zdravotnictví předloží návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Navrhované úpravy sledují celkem tři cíle, které zahrnují zajištění dostatečných finančních zdrojů na úhradu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, zvýšení hospodárnosti vynakládání současných prostředků a ochranu práv pojištěnců.