Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

4. 5. 200917:00

Informační bulletin č. 14

INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU

Z obsahu:

Bilance českého předsednictví

Jak to vidí … Janez Potočnik, komisař EK pro vědu a výzkum

ECOFIN a české předsednictví v oblasti finančních služeb

Od pádu železné opony v roce 1989 po rozšíření Evropské unie v roce 2004: Úloha občanské společnosti a idea Evropy v procesu demokratické transformace států střední a východní Evropy

Čtyři summity ve třech dnech

Evropská konference o financování neziskového sektoru

Úřednická vláda a úřednické předsednictví