Aktuálně

28. 4. 200918:01

Topolánek: EU potřebuje efektivní a rozumnou patentovou ochranu

Český premiér a předseda Evropské rady Mirek Topolánek zahájil v Praze konferenci „Evropského patentového fóra“, kterého se účastní světové špičky vědy a výzkumu, evropští politici i zástupci soukromého sektoru.

„Musíme se snažit o patentovou ochranu efektivní a rozumnou, nebo chcete-li, respektovat v zájmu rozvoje podmínku nutnou a podmínku postačující,“ prohlásil Mirek Topolánek, „v dnešní době se bohužel setkáváme s porušováním obou těchto podmínek: na jedné straně vidíme masivní porušování autorských a patentových práv a na straně druhé se předmětem nadbytečné patentové ochrany stávají obecně používané technologie.“ Český premiér použil příměr, že je nutné „patentově chránit Stevensenovu lokomotivu, nikoli šroubovák, kterým ji sestrojil“.


Předsedkyně Evropského patentového úřadu Alison Brimelow uvedla, že zefektivnění evropského patentového systému vyžaduje právě současný „věk digitálních technologií“. „Zdravý IT sektor v Evropě považuji za zásadní pro budoucí konkurenceschopnost Unie, a to vyžaduje i efektivní patentový systém, který její zvyšování podpoří,“ uvedla na společné tiskové konferenci s českým premiérem.


Evropská unie zaostává v patentové oblasti za Spojenými státy a evropské firmy trpí finančními ztrátami jednak v důsledku neschopnosti chránit duševní vlastnictví, tak v důsledku ztráty motivace soukromého sektoru investovat do dalšího vývoje. Získání patentu pro všechny země EU je přitom ve srovnání s USA administrativně i finančně velmi náročné.


„Podle odhadů stojí vyřízení patentu ve všech státech EU žadatele kolem 30.000 EUR,“ uvedl Mirek Topolánek. Podle studie Evropské komise pak o 30 miliard EUR ročně přicházejí evropské firmy proto, že neexistuje čitelný systém, který by jim nabízel přehled již udělených patentů a současně tak lépe chránil již přiznaná autorská práva i před piráty ze třetích zemí.