Aktuálně

3. 4. 200913:56

Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí EU jednají v Praze na neformálním zasedání ECOFIN

Ve dnech 3. a 4. dubna se v Praze koná neformální setkání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie.

Setkání předsedá český ministr financí Miroslav Kalousek a účastní se jej komisaři Joaquín Almunia a Charlie McCreevy, prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet či prezident Evropské investiční banky Philippe Maystadt. Pozvání ministra Kalouska přijala i řada významných hostů, mezi nimi Jacques de Larosière, pověřený vedením Skupiny na vysoké úrovni k dohledu nad finančním trhem či bývalý italský ministr financí a současný prezident think-tanku Notre Europe Tommaso Padoa-Schioppa.

Ministři financí projednávají otázky související s prováděním Paktu stability a růstu, zejména pak návrhy rozhodnutí o existenci nadměrného rozpočtového schodku některých členských zemí a doporučení pro jeho nápravu.

Na programu mají ministři hodnocení aktuálního vývoje na finančních trzích i celkovou hospodářskou situaci a pohovoří o výsledcích summitu zemí G20.

Dalším tématem jednání jsou aktuální otázky Mezinárodního měnového fondu. Debata ministrů je první etapou přípravy příspěvku EU pro jarní zasedání MMF a Světové banky 25.-26. dubna ve Washingtonu.

V návaznosti na konferenci „Rozšíření EU – 5 let poté“, kterou uspořádalo české předsednictví počátkem března v Praze, zhodnotí ministři Rady ECOFIN a guvernéři centrálních bank ekonomické přínosy a náklady historicky největšího rozšíření EU v roce 2004. Ministři a guvernéři se v diskuzi zaměří především na makrofinanční stabilitu, vnitřní trh a pracovní mobilitu v EU.

Druhý den jednání bude věnován problematice finančního trhu. Neformální ECOFIN čeká důležitá debata o reformě dohledu nad finančním trhem Evropské unie. Podkladem pro diskusi bude především zpráva skupiny J. de Larosièra, ale také sdělení Evropské komise z 4. března. Ministři a guvernéři budou hovořit o zajištění makrofinanční stability v EU i o budoucím uspořádání dohledu nad institucemi finančního trhu.