Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 3. 200910:03

Informace o realizaci Hlavních oblastí 2008

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008

Vláda svým usnesením ze dne 11. června 2007 č. 631 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008 a uložila tehdejší ministryni a předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby do 28. února 2009 informovala vládu o jejich realizaci.

Materiál byl předložen vládě pro informaci na její schůzi dne 9. března 2009.