Tiskové konference

23. 3. 200914:20

Tisková konference po jednání vlády 23. března 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi, abych zde představila členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, ministra vnitra pana Ivana Langera a pana Michala Kocába, ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Poprosím pana premiéra o úvodní slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Do úvodu s vámi udělám takovou dohodu, kterou budete respektovat hlavně proto, že ji budu respektovat já. Uděláme vlastně 3 tiskové konference. Ta první bude tisková konference předsedy vládního výboru pro EU a předsedy Evropské rady a k té uděláme po té patřičně dotazy. Ta druhá tisková konference bude tisková konference předsedy vlády a jeho ministrů k dnešnímu jednání vlády a ta třetí bude tisková konference předsedy ODS s určitými prohlášeními a reakcí na stávající politickou situaci. Takže jsme se domluvili, což je výborné a jsem rád, že s tím takto souhlasíte.

K  Evropské radě, protože se tu doma dělo Spousta jiných, stínových akcí. Považuji za nutné zhodnotit ER, protože to byl první velký summit. Ne první ve smyslu, že bychom neřídili žádnou velkou radu, či že bychom neřídili neformální summity, nicméně jarní ER je klíčovým rozhodovacím tělesem celé EU a i ta rozhodnutí, která tam padla byla poměrně zásadní. Týkají se ČR, týkají se světových ekonomických problémů a v tomto smyslu považuji za nutné některé věci zdůraznit a nechám zbytek na dotazy.

Myslím, že je zcela evidentní, že se nám podařilo v tom dlouhodobém vyjednávacím procesu, na různých úrovních, ministerských, neformálních na koreperech, na všech těch tělesné, které ovlivňují rozhodnutí Evropské rady dosáhnout pozice, skoro bych řekl, že jsme prosadili i to, o čem jsme dopředu si mysleli, že je prosaditelné velmi těžce. Prakticky se odvíjela přesně v našich plánovaných třech prioritách – ekonomika, energetika a externí vztahy.

V rámci ekonomiky několik čísel, které symbolizují i úpornou snahu na jedné straně udržet jednotu Evropské unie, udržet tu míru solidarity s těmi, kteří jsou v problémech, nevytvářet bloková uspořádání, blokové vidění, nepodporovat protekcionismus a respektovat vlastní pravidla Paktu růstu a stability, zákony, směrnice a přijít na G20, kde se bude jednat na globální úrovni o nejrůznějších řešeních s určitým vyváženým návrhem, který respektuje na jedné straně záchranu bankovního sektoru a fiskální stimuly potřebné pro nastartování ekonomiky, na straně druhé potřebné regulace tam, kde vůbec nebyly či selhaly.

Jako třetí prvek, velmi důležitý, liberalizace světového obchodu na tlak na Spojené státy americké, na obnovení jednání z Dohá v rámci WTO. Fakticky vznikly tři nové balíčky, 5, 50 a 75 miliard EUR, plus samozřejmě ten prosincový balíček a to je čtvrté číslo, 400 miliard eur, je dnes ten fiskální stimul v rámci EU a celé evropské ekonomiky. Těch 5 miliard EUR je balíček na projekty na zvýšení energetické bezpečnosti.

Musím říct, že dohoda padla ze čtvrtku na pátek, do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se podaří ten balíček prosadit. Výhrady byly celkem logické, protestovaly země, které se neviděly v těch projektech, protestovaly země které ví, že to z velké části zaplatí jako největší čistí plátci. Protestovaly země, které to nepokládaly za protikrizové opatření v tom pravém slova smyslu, to znamená, investice v daném čase, v nejbližším čase, nebo v roce příštím.

Podařilo se najít kompromis, kde je v energetických projektech zmíněno i Nabucco, 200 mil. EUR a kde jsou projekty, které nakonec znamenaly dohodu všech sedmadvaceti hlav států a vlád.

Ten druhý balíček je 50 miliard euro, který vzniká spíše z potřeby překlenout situaci, která provází ukončení legislativního období, ukončení fungování Evropského parlamentu, to je zdvojnásobení garančního rámce Evropské komise pro pomoc zemím s problematickou platební bilancí, nemá to žádný konkrétní cíl. V této chvíli všechny ty problematické země už tu pomoc dostávají nebo se o nich neví nebo se o nich nemluví. To znamená, tento balíček má garantovat řešení v rámci zemí mimo Eurozónu, v rámci Evropské unie.

Další číslo, 75 miliard, je velmi důležitý impuls. Je to návrh dobrovolné půjčky úvěrovému Mezinárodnímu fondu. Je to fakticky zdvojnásobení té platby, je to 75 miliard EUR. Původně se uvažovalo o rozpětí 70-100 milionů dolarů, pak jsme to upřesni a v tomto smyslu je to určitá výzva k dalším velkým hráčům typu Spojené státy americké, Japonsko, Čína na navýšení bilance, navýšení garančního fondu, úvěrového fondu MMF, který je brán jako garant řešení těch zemí, které se dostanou do problémů.

Myslím, že i ten náš přístup a jednání NERVu ukázala, že my bereme instrumenty a nástroje právě tohoto fondu, které nedávají peníze jen tak, ale za cenu poměrně jasně garantovaných opatření na straně toho státu, kterému je pomoc poskytována, že je dobrý mechanismus.

V energetice, do zimy a ta dohoda je jasná, bude zřízen daleko jasnější krizový mechanismus. K tomu přispěla ta lednová plynová krize. Nevím jestli víte, dnes probíhá v Bruselu podpis smlouvy mezi Ukrajinou a Evropskou unii, které se účastní jak Julie Tymošenko, tak Viktor Juščenko z Ukrajiny a taky komisař Piegbals a šéf ministerské rady Martin Říman. Je to samozřejmě konference dozorská a ta smlouva má garantovat určité množství peněz na spolupráci a na udržení celého toho tranzitního produktovodu. Je tam výslovná zmínka o tom, že země by měly jít cestou perspektivních zdrojů a je tam i zmínka o perspektivě jaderné energie.

V externích vztazích se nám podařilo prosadit zcela jasnou částku, což také nebylo jasné, 600 mil. EUR na summit východního partnerství, který budeme organizovat a dostali jsme i mandát pro summit G20 v Londýně. Pokud si budete číst ty závěry, tak z nich vyplývá ten třístranný přístup k řešení a k návrhům, které míníme přeložit ostatním zemím, které se toho summitu zůčasrtní.

Informoval jsem ER o summitu s USA. Definovali jsme si okruhy, které chceme s americkou administrativu projednat a které by měly být nějakým způsobem reflektovány při společném zasedání neformálního summitu hlav států a vlád a amerického prezidenta .

Jedna zajímavá věc, byly podány informace Briana Cowena o postupu ratifikace Lisabonské smlouvy v Irsku.Já jsem podával informaci o postupu v České republice. Tady mohu s povděkem konstatovat, že ER reflektovala a respektovala usnesení české sněmovny o tom, že Lisabonská smlouva nemůže působit retroaktivně a v tomto smyslu to beru za velký úspěch. Chtěl jsem, abyste dostali tyto informace, protože jsem neměl pocit, že by ovládly mediální scénou v těch posledních dnech a domnívám se, že stojí za to, alespoň tu základní informaci veřejnosti poskytnout. To je ode mě v té první část tiskové konference.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády a pokud jsou dotazy k summitu EU, prosím. Není, takže přejdeme k VLÁDNÍ AGENDĚ.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vidím, že vás to opravdu zajímá, já jsem s ničím jiným ani nepočítal, protože jsem věděl, že ta tiskovka nebude delší jak obvykle. K těm věcem, které se projednávaly na vládě mám s sebou Ivana Langera, protože velká část bodů se týkala právě jeho agendy a mám s sebou Michaela Kocába, který předložil na vládě materiál, který se týkal situaci v Janově, protože ta situace nás nenechala klidnými a já bych doporučil, abychom začali tím, že bych okomentoval věci, které moji dva ministři nepředkládali. Schválili jsme návrh zákona o ČNB, který předkládal guvernér centrální banky. Ten návrh byl schválen. Ivan Langr vás bude informovat naprosto klíčovém návrhu zákona, který jsme slíbili v programovém prohlášení a který doplňuje celou reformu policie, je to Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stejně tak vám vysvětlí návrh věcného návrhu zákona o veřejné službě, který je v určité podobě diskutován. Schválili jsme 2 nařízení, která řeší poskytování podpor na trhu s vínem. Ivan Langer vám představí strategii vlády v boji proti korupci. Ministr Kocáb předloží právě tu situační analýzu a na to navazující předložení aktuálních problémů sociálního vyloučení, které předkládá za vládu Ivan Langer a fakticky jsme schválili, mimo jiné, i zvýšení sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které vyplývají ze stávajících čísel, které se týkají, které se týkají stavu nezaměstnanosti a dokladů recese na českou společnost a to si myslím, že je řádově všechno. Možná začneme Michaelem Kocábem.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobře, takže já předávám slovo ministrovi pro lidská práva a národnostní menšiny, který si nejprve uvede videopříspěvek nejprve.

Michael Kocáb, ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny: Dobré odpoledne, já bych začal podobně jako na vládě tím, že bych vám pustili krátký dvou tří minutový videopříspěvek, který vás uvede do problematiky. Prosím. To byla situace v Plzni, ještě tedy k samotnému Litvínovu. Děkuji.

Chtěl bych na okraj tohoto snímku říci, že jakkoliv situace v České republice ještě není tak pokročilá jako v některých jiných evropských zemí, tak pro vládu České republiky musí být i takovýto vývoj alarmující, protože v případě, že by nenašla způsob a systém jak mu čelit, tak by se řádění extrémistických skupin mohlo neustále stupňovat. Oni rozšiřují nyní svůj okruh působení má proti Romům, proti Židům a také proti sexuálním menšinám a v budoucnu to může pokračovat.

Já jsem na dnešní vládě představil analýzu sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídlišti Janov. Je to podklad pro koncepční práci agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Analyzuje současný stav litvínovských sociálně vyloučených lokalit se zvláštním důrazem na sídliště Janov a genezi tohoto stavu. Definuje potřeby v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, sociálních služeb a volného času a odvozuje cíle a na navrhuje, by mělo být dosaženo a jaká opatření by měla být přijata.

Situační analýza identifikovala jako překážky integrace obyvatel litvínovských lokalit do společnosti zejména tedy nárůst projevů extremistických respektive neonacistickým hnutí, což jsme viděli nyní, existenci organizovaného zločinu v lokalitě. Máme na mysli lichvářské a drogové gangy a tak dále, prostituce, drogy, obchod s lidmi. Dále v stěhování nových nájemníků do sociálně vyloučené lokality sídliště Janov a neexistence a nedostatečné využívání nástrojů řešení situace jako jsou komunitní plánování sociálních služeb, strategie inkluze a v síť kvalitních sociálních služeb. Jádrem předložené analýzy je dle mého soudu identifikace ekonomického pozadí vzniku lokality Janov a logicky hrozícího vzniku dalších takových lokalit. A na závěr bych chtěl říct jenom toto, zdá se nám, ale je to prosím výstupem této zprávy,že spouštěcím mechanismem byla vlastně neromyšlená privatizace rozsáhlého bytového fondu a tzv. správní laxnost. Zpráva je velmi dlouhá je komplikovaná a nyní jí nebudu rozebírat.

Nyní bych chtěl bych upozornit, že pan ministr vnitra předložit komplexnější analýzu, která je ale ve svých východiscích a analýze samotné, v analytické části, velmi v zákrytu s naším postojem, on o ní určitě promluví a na základě jeho návrhu bylo mne jako ministru pro lidská práva a menšiny uloženo zpracování strategie boje proti sociálnímu vyloučení a sestavení pracovní skupiny založené ze zástupců příslušných resortů a zainteresovaných organizací. Já bych asi v tomto okamžiku skončil a probírat se to dá potom na samostatné tiskovce.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ministru Kocábovi a poprosím ministra vnitra pana Ivana Langera.

Ivan Langer, ministr vnitra: Přeji dobrý den. Na dnešním jednání vlády se skutečně potkali 2 dokumenty, jedna je ta lokální analýza Litvínov-Janov a druhý je velmi rozsáhlý analytický materiál, jedinečný svého druhu, který byl vypracován základě úkolu, který jsem dostal od vlády v listopadu loňského roku a to zpracovat základní materiál obsahující analýzu příčin narůstajícího extremismu, návrhy řešení, včetně identifikace problémových oblastí souvisejících zejména s otázkou sociálního vyloučení. My jsme začali na tom materiálu pracovat a rozhodli jsme se jej rozdělit na 2 části.

Část jedna se zabývá samotnou strategii boje proti extrémismu. Tento dokument bude vládě předložen do konce dubna a druhý materiál je právě identifikace základních problémů v oblasti sociálního vyloučení. Já považuji ten dokument za klíčový práívě proto, že představuje ucelenou analýzu podstatné části toho problému. Co jsme zde viděli před chvílí, co pouštěl Michael Kocáb, to už jsou jen průvodní jevy. My v okamžiku, kdy chceme bojovat proti extremismu musíme být schopni naprosto otevřeně, a říkám znovu, naprosto otevřeně pojmenovat všechny příčiny, všechny problémy tak, abychom se nenechali unést pouze těmi těmito projevy, které jsou doprovodným efektem. Pojmenovat příčiny a podstaty problému, abychom byli schopni nastavit řešení a to jest zejména v té oblasti sociálního vyloučení. Ten materiál popisuje veškeré ty oblasti počínaje bydlením přes výchovu dětí, vzdělávání dětí, omezení na trh práce a současně také popisuje nezbytnost koordinace jak na místní, tak i na celorepublikové úrovni. Právě proto, že ten materiál je tím prvním krokem v rámci v rámci toho uceleného přístupu, vláda rozhodla, že pověří a uloží ministru Kocábovi ve spolupráci s ostatními resorty,sociální věci,vnitro, finance, místní rozvoj, školství, vytvořit strategii boje proti sociálnímu vyloučení a to do konce tohoto roku, ze které by měklo jasně vyplynout, kdo, co , kdy, jak a za kolik bude dělat. Navazovat na to potom bude ta druhá část a to je samotná strategie boje proti extremismu. Tolik k tomuto bodu.

Pokud mohu pokračovat dál k bodům ministerstva vnitra na dnešním jednání vlády. Vláda projednala i strategii vlády boje proti korupci.Já bych zde chtěl zdůraznit několik základních a podstatných tezí. Každý si dokáže představit, jak by něco dělal lépe, jinak, úspěšněji. Myslím si, že je potřeba vždy dát si ěvci do srovnání a podívat se, co se v oblasti boje proti korupci dělo předtím než nastoupila tato vláda, co se děje za 2 roky jejího působení. Tady já chci zdůraznit, že poprvé v Istrii oproti těm mediálním akcím byla vytvořena skutečná strategie postavená na promyšlené koncepci. Prevence, průhlednost, postih. A strategie jako taková je plněna a to ve všech těchto oblastech.

V oblasti prevence bych rád zmínil vlajkový projekt v oblasti prevence a to je Protikorupční linka 199, která je operována právě nezávislou institucí, na vládě, na ministerstvech nezávislých, kterou je Transparency International. V oblasti prevence jsem mimo jiné dnes předložil věcný záměr zákona o úřednících veřejné správy ve kterém vláda akcentuje potřebu provádění výběrových řízení při obsazování míst veřejné správě.

V oblasti průhlednosti máme za sebou neuvěřitelně rozsáhlý projekt auditu jednotlivých ministerstev a z něj plynoucí celou řadu vnitřních opatření, a nemůžete zapomenout také obrovské úspěchy, které jsou v oblasti e-govermentu, který s sebou přináší nejen vyšší efektivitu fungování veřejné správy, ale také větší transparentnost a tudíž kontrolovatelnost veřejné moci.

V oblasti třetího pilíře – postih - byl od nového roku zaveden nový institut takzvaného protikorupčního agenta. Příští týden předkládám vládě návrh správní odpovědnosti právnických osob, tedy postih právnických osob za korupční jednání a ministr pro místní rozvoj již připravuje novelu příslušného zákona, který počítá se zavedením takzvaného Black listu, černá listina pro firmy, které se účastní veřejných soutěží a jsou následně vyřazené pro pletichy, korupci a podobně. Mám-li to shrnout tento bod, se vší odpovědnosti říkám, takto promyšlený, takto koncepční a takto krok za krokem plnění postup a strategii dosud žádná polistopadová vláda nepředložila, nemá k dispozici. To, že bych si představil více zatčených protikorupčí policií je jedna věc, druhá věc je, že veškeré slavné akce „čisté ruce“ skončily tak jak skončily a jestli něco má být řešením, tak je to koncepční přístup. To je druhý bod.

Třetí bod, jak zmínil pan premiér je klíčová věc, která souvisí s Programovým prohlášením vlády. Souvisí s reformou Policie České republiky a tím je nezávislá kontrola bezpečnostních sborů. I zde postupujeme tak, jak jsme zvyklí, tedy že věci by měly zapadat jako ona ozubená kolečka. Ten postup byl, respektive cíl byl, následovný. Nejprve jsme chtěli učinit krok k větší nezávislosti Inspekce ministerstva vnitra a to s řízením inspekce policie, nicméně vláda ve svém prohlášení se přihlásila k vytvoření nezávislé kontrolní instituce, která by se zabývala odhalováním a vyšetřováním trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů.

Cíl toho návrhu zákona je vlastně vytvořit samostatnou instituci, samostatný bezpečnostní sbor a to z pohledu působnosti vůči jednotlivým resortům, ale také nezávislí z pohledu ekonomického, který bude se zabývat trestním stíhání policistů, zaměstnanců policie, příslušníků Celní správy a Vězeňské služby. Ten postup je logický a postupujeme přesně, jak jsme si dali za úkol. V červnu roku 2008 byla provedena velmi rozsáhlá analýza kontrolních mechanismů v bezpečnostních sborech.

V červenci byl schválen nový zákon Policii a v prosinci minulého roku byl předložen návrh zákona o Generální inspekci. Od nového roku platí nový zákon o policii, který mimo jiné také provedl onu změnu, přechod z Inspekce ministra vnitra na inspekci policie. Ředitele inspekce policie jmenovala vláda a dnešního dne vláda schválila návrh zákona o generální inspekci. Je to samostatný bezpečnostní sbor, který je zcela nezávislý na ministerstvech, je ekonomicky samostatný, v čele věřitel, kterého jmenuje vláda po projednání v příslušném výboru v parlamentu a zavádí poprvé kromě vnitřní kontroly také princip vnější kontroly, a to prostřednictvím orgánu vytvořeného Poslaneckou sněmovnou.

Můžeme se podívat, jak to vypadá dnes. Jasně vidíte resortní působnost v oblasti kontroly a vyšetřování trestných činů s onou změnou, která je zaznamenána od nového roku, kdy ředitele inspekce policie jmenovala vláda. Od 1. ledna roku 2010 je předpokládána tato struktura. Vláda - jmenování ředitele generální inspekce, do působnosti generální inspekce spadá Policie, Celní správa, Vězeňská služba a důležitý nový prvek kontroly prostřednictvím Poslanecké každý.

Každý takovýto nový orgán, spolu nese určité náklady. My jsme se snažili v maximálně vstřebat to, co v tuto chvíli existuje, tedy inspekční orgán Policie, Ministerstva financí a vezeňské služby. Nicméně, i tak jednorázové náklady počítají částku 78 milionů korun. Je plánováno, že generální inspekce sice bude mít cca 280 pracovníků a roční náklady přesáhnou částku 223.000.000,- Kč. To je v tuto chvíli ke generální inspekci vše.

Já jsem přesvědčen, že naplnění tohoto dalšího klíčového bodu Programového prohlášení vlády je jasným signálem, že věci děláme jak jsme plánovali, že věci jdou postupně za sebou, do sebe zapadají a osobně jsem přesvědčen, že na zřízení toho nezávislého kontrolního orgánu je významným krokem při odhalování trestné činnosti páchané příslušníky bezpečnostních sborů v České republice. Věřím, že jak sněmovna, tak Senát tento návrh zákona podpoří a Generálním sice bezpečnostních sborů vznikne a začne fungovat jak bylo plánováno, tedy 1. ledna roku 2010.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministrovi vnitra, tolik vládní agenda. Máte dotazy k vládní agendě? Prosím.

Česká televize: Na pana ministra Langera. Dalo by se upřesnit, jak to bude personálně zajištěno ta generální inspekce? Pokud se budou přesunovat z těch dosavadních inspekcí, dá se čekat, že tam dojde k nějaké změně, pokud budou ti stejní lidé dělat tu práci?

Ivan Langer, ministr vnitra: Ta otázka má dvě roviny. První je, že všem těm příslušníkům současných inspekčních orgánů vznikne nový služební poměr k novému bezpečnostnímu sboru. Já jsem přesvědčen, že právě proto, že to bude vyňato, tak je vyšší míra pravděpodobnosti pro to, aby byli schopni lépe odhalovat páchanou trestnou činnost, aby se nebáli, jsou zařazeni do té samé struktury, kterou oni mají kontrolovat. Já mohu říci a to se vší odpovědností, že práce Inspekce Policie ve srovnání s tím, jak fungovala Inspekce minstra vnitra v předcházejících letech, dostala obrovskou dynamiku a nasvědčují tomu také zvýšené počty osob, které jsou trestně stíhány. život úplně vyňato pak je vyšší a pravděpodobnosti protiváhy byli schopni let udržovat páchanou trestnou činnost aby se nebáli v uvozovkách soudci zařazeni do té samé struktury kterou mají kontrolovat. Já mohu říci, a to se vší odpovědností, že práce Inspekce policie ve srovnání s tím, jak fungovala Inspekce ministra vnitra předcházejících letech, dostala obrovskou dynamiku a nasvědčují tomu také zvýšené počty osob, které jsou trestně stíhány. Samozřejmě, že úplně zapomenout na minulost těch lidí to prostě nejde, nicméně, právě to odříznutí od bývalé struktury je dobrý předpoklad pro to, aby generální inspekce splnila to, co očekáváme.

Česká televize: Objevují se kritiky, že ta generální inspekce bude mít příliš rozšířené pravomoci, jak to bude s jejich kontrolou?

Ivan Langer, ministr vnitra: Taky jsem četl Právo. Nečtete Právo? Škoda. Taky ne? Ale v lidovém domě ho čtou natolik, že chtějí odvolat dokonce šéfredaktora. Ty kompetence odpovídají působnosti generální inspekce. Ona musí pracovat a z velké části odpovídají rozsahu pravomocí, které má inspekce policie. Aby jsme byli schopni postihnout veškerou oblast možné páchané trestné činnosti, pak se musí vztahovat nejen na příslušníky, ale také na zaměstnance a tomu odpovídají ty kompetence. Věřte, že není nic těžšího být liberálem v kůži ministra vnitra a že velmi pečlivě zvažujeme jakékoliv rozšiřování pravomocí represivních orgánů státu. Ty

kompetence odpovídají tomu, co od generální inspekce očekáváme a právě proto abychom měli zajištěnu sebereflexi vynucenou, je tam kontrolní orgán. To je věc, která dosud absentovala, já věřím, že poslanci k tomu přistoupí zodpovědně. Prostě inspekce bude mít teritorium vymezené zákonem, nicméně, způsob jak se v něm bude pohybovat. od toho tady máme volené zástupce lidu

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji,. iDnes.

iDnes: nevím, jestli se ptám na správné tiskové konferenci. Projednávala vláda tu zprávu BIS o pozadí kauzy Savoy? Pokud ano, co lze k ní říci?.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To nebyla zpráva BIS, na to jsem upozorňoval už několikrát. Byla to zpráva na které se podílela BIS, vyšetřování kriminálního útvaru Policie, Inspekce minstra vnitra a Úřad pro zahraniční styky a informace. Tzn., to byla souhrnná informace, vláda ji dnes doprojednala, vzala ji na vědomí a doporučila, navrhla odtajnění této zprávy podle zákona. Gesčně to spadá pod předsedu vlády a ministra vnitra. Platí, to musím říci, že jak jsme odmítli před sjezdem ČSSD ten sjezd ovlivňovat a zveřejňovat tuto zprávu, tak tutéž obezřetnost budeme mít i před zítřejším hlasování o nedůvěře vlády, protože se nedomnívám, že by se tímto způsobem do těch aktů mělo zasahovat. Tu žádost o odtajnění vláda předává příslušným orgánům.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Mladá fronta Dnes.

MfD: Já bych se jenom zeptala, jestli to spadá do té vládní agendy. Já jsem se chtěla zeptat na tu věc, vy se máte sejít s panem vicepremiérem Bursíkem, který s vámi chtěl jednat o stavu české justice. Já se chci zeptat, jestli trváte na názoru, že nechcete odvolávat paní Veseckou a jak se díváte na ten druhý návrh zelených, zamyslet se nad tím, jestli by pan ministr Pospíšil má setrvat ve své funkci. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím,že já mm tady zrovna ve složce podklady ke všem tzv. kauzám. Nepochybuje o tom že Renáta Vesecká je kompetentní státní zastupitelství řídit. Většina těch věcí jsou buď mýty nebo spekulace nebo přinejmenším nepravdy. V tomto smyslu to jednání určitě proběhne, pouze v případě, když tam nebudou novináři, pak se seberu a odjedu, to říkám dopředu. To je věc, kterou s imáme se zelenými říci. Jestli dojde či nedojde k personálním změnám, to se mne zeptejte ve středu. Já si myslím, že je nesmyslné se na to ptát v pondělí.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji za odpověď, další dotaz.

MfD: Jestli ještě mohu k té inspekci. Jestli už jsou kandidáti na generálního inspektora? Pokud ano, je mezi nimi stávající náměstek pan Brunclík, kterého prochází ta aféra s vojenskou rozvědkou?

Ivan Langer, ministr vnitra: Děkuji za ten zájem. A díky že na nás takhle tlačíte. Až po příštích volbách tady bude ta stejná administrativa jako je tato, tak na nás budete tlačit, abychom svoji práci dělali tak dobře a tak kvalitně jako nyní. My jsme předložili návrh zákona, který půjde do sněmovny. Teprve sněmovna rozhodne, zda tento návrh zákona podpoří, zda Generální inspekce vznikne. Co je nesmírně důležité je, aby v okamžiku, kdy tento návrh zákona podpoří Senát a prezident, aby okamžikem účinnosti byl vládou navržen a jmenován ředitel. Já očekávám, že toto bude řešeno někdy na konci léta příštího roku.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Kdo bude jíst jablka, když srtom ještě není vysazen? Správná otázka.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji.

Česká televize: Pane premiére, k té informaci o prezidentské volbě. Očekáváte tedy, že ta zpráva by mohla být zveřejněna už třeba ve středu?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To pokládám za vyloučené.

Česká televize: kdy předpokládáte?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nepředpokládám, protože ze strany vlády je to návrh. Já si myslím, že musí proběhnout standardní řízení, zákon 412/2005 Sb….

Ivan Langer, ministr vnitra: …412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Jinými slovy. Vláda navrhla odtajnit. Vzhledem k tomu, že to je materiál, který vznikl v těchto čtyřech institucích, každá z nich pracovala dle zákona v režimu utajení a je na rozhodnutí každého služebního funkcionáře zda ten návrh vyslyší a ten návrh odtajní. Odhadnout to není možné. Myslím si, že je důležité, co řekl pan premiér. Ten dokument vláda měla k dispozici již před několika dny. Rozhodla se odložit své rozhodnutí, jak s ním naložit právě s ohledem na probíhající dvě události – sjezd ČSSD a zítřejší hlasování o nedůvěře. Právě proto, aby se nestala terčem kriticky, že se jedná o účelové zveřejnění velmi zásadních informací nasvědčujících o manipulaci provázející volbu prezidenta ČR.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Hospodářské noviny.

Hospodářské noviny: Jestli je možné na základě zjištění, která v té zprávě jsou by mohla pokračovat nějaká trestní stíhání kohokoliv, kdo se třeba mohl podílet na ovlivňování prezidentské volby? Bude to mít další dohru ty informace?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tam ale standardním způsobem trestní stíhání a obviňování a tak dále probíhá.

Ivan Langer, ministr vnitra: Nejdřív to zjednoduším, potom zvážním. Já neříkám svá slova nadarmo. Jestli jsem před rokem a několika dny řekl, že někdo půjde bručet, tak na to došlo, protože mi od prvního okamžiku bylo jasné, že například byla zveřejněna nahrávka, tak bylo jasné, že někdo musel jednat protiprávně, že někdo porušil zákon a ten dotyčný by měl být sankcionizován. Mimo jiné v této věci bylo sděleno obvinění bývalému příslušníku Policie ČR a bývalému příslušníku úřadu pro zahraniční styky informace, jak rozhodne soud, nevím. Jeho rozhodnutí budu respektovat, ale to, ež někdo by měl jít bručet, to platí.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Reuters a potom Prima.

Reuters: Já jsem se chtěl zeptat, jestli už vláda dostala tu čerstvou informaci, jací zájemci se přihlásily do tendru o ČSA? Případně bych se zeptal na hodnocení, zda jste spokojeni s tím zájmem. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já informaci o tom, kdo se přihlásil d tendru na ČSA nemám, v této chvíli mne ani nezajímá. Není to ukončeno. Začne mne to zajímat v momentě, kdy budu hodnotit jako člen vlády jejich technickou, finanční, bezpečnostní a jinou způsobilost pro to, aby mohly postoupit do druhého kola. Já to nevím a musím říci, že já se do toho standardního tendru nepletu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Prima.

Televize Prima: Moje otázka měla směřovat na totéž, nicméně, mezi těmi zájemci je ruská společnost Aeroflot a mne by zajímalo, jestli vláda má k dispozici nějaké bezpečnostní zhodnocení jednotlivých účastníků tendru a zda třeba vy osobně nemáte obavy o bezpečnostní rizika, která by mohly přinést jednotlivý zájemci?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že u všech zájemců o takový podnik dostáváme a dostaneme standardní informaci v režimu, který je k tmu příslušný.

Ivan Langer, ministr vnitra: Platí to, že proces rozhodování má své kvalifikační kolo, kde se posuzují bezpečnostní aspekty jednotlivých uchazečů a teprve po projití tím filtrem následuje ten vlastní tendr, tedy, kdo víc dá, tím vítězí.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Radiožurnál.

Radiožurnál: Já vím, že tu není minstr zemědělství, přesto bych se zeptala na podrobnosti kolem toho nařízení vlády pro podmínky na přímé podpory na trhu s vínem a také podpoře programu podpory venkova, jaký objem peněz, co jste dnes schválili?

Ivan Langer, ministr vnitra: Zeptejte se Patra Gandaloviče, on na ty dotace je fakt už dostatečně kvalifikován. Omlouvám se, je férovější říci, že člověk nezná konkrétní číslo a zeptat se toho příslušného člověka než tu palat něco ze vzduchu.

RTA: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, 1. dubna uplyne dvouleté období předsedy rady ČTÚ. Zabývala se vláda personálním jmenováním nového šéfa tohoto úřadu?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Musím říci, že ještě nezabývala. Tu informaci, že k tomuto datu dojde k této události, to víme, ale nezabývali jsme se tím. Dnes uplynulo ještě jiné výročí, do konce českého předsednictví je právě 100 dnů. Bez komentáře.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz, aktuálně.

Aktuálně.cz: Já bych se chtěla zeptat, kdo dával dohromady tu zprávu k té volbě prezidenta, kterou jste dnes projednali, ten materiál z jednotlivých informací BIS a dalších.

Ivan Langer, ministr vnitra: Aktuálne.cz.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak nějak.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ještě nějaký dotaz k vládní agendě?

MfD: Já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli jste se na jednání vlády bavili o tom, že to může být poslední jednání vlády s důvěrou?

Ivan Langer, ministr vnitra: Podle oběda, musím říci, že nikoliv.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já si myslím, že ta situace, která se tu opakuje je poměrně standardní. Ten výsledek hlasování nesmí ovlivnit fungování státu a fungování vlády, ať už je v demisi, s důvěrou či nedůvěrou. Ta vláda sice bude bez důvěry, ale poté bude následně v demisi. Ten instrument funguje trochu jinak. Jednání bylo standardní. Žijeme v tomto prostředí po zveřejnění výsledků na konci červan 2006, dokonce pár hodin i v situaci, kdy tu bylo 101 oranžových a rudých hlasů, nás nemůže nic překvapit.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji za odpověď.

Ivan Langer, ministr vnitra: Já se komu vracím. Předpokládal bych, že na posledním jednání vlády bude lepší oběd.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Nova.

Nova: Já bych měl dotaz na pana premiére ohledně Renáty Vesecké a té schůzky se zelenými. Bude to schůzka jen vaše se zelenými či celá koalice ve formátu K9?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se přiznám, nějakou dobu jsme tu nebyl, já se domnívám, že to bude schůzka v nějakém mne zatím neznámém formátu mezi SZ a ODS, ale ptáte se mne na něco co jde mimo mne.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ještě nějaký dotaz k vládní agendě? UZAVÍRÁM VLÁDNÍ AGENDU, poděkuji ministrovi pro lidská práva a národnostní menšiny panu Michaelu Kocábovi a nyní bod, na který jistě čekáte, předávám slovo panu premiérovi.

******** ODS********

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ted začíná tisková konference ODS a já se vám omlouvám, že je to v těchto prostorách, je to trochu nestandardní, možná ne úplně korektní, přesto, přemísťovat vás do jiné místnosti kvůli krátkému prohlášení mi připadalo příliš drahé, protože každý z vás by použil dopravní prostředek a znečistil by ovzduší a životní prostředí v Praze. Já bych k tomu bez nějakých dalších komentářů chtěl říci určité prohlášení a doplnit ho a pak jsem přístupná dotazům, na některé z nich dokonce budu umět odpovědět.

Vláda bude zítra čelit pátému pokusu o vyslovení nedůvěry. Za daleko důležitější, než osud vlády, však pokládám osud deseti milionů obyvatel České republiky, kteří jsou ohroženi světovou ekonomickou krizí.

Opakovaně jsem zdůrazňoval v posledních dvou a půl letech, že vláda má smysl jen tehdy, když bude plnit své programové prohlášení a realizovat reformy. Vládnout, jen aby se vládlo, nemá smysl a já to zásadně odmítám.

Před začátkem tohoto roku jsme si stanovili dva základní cíle: Zvládnutí dopadů světové ekonomické krize a předsednictví v EU. To jsou cíle, které jsou v zájmu všech občanů, bez ohledu na to, kterou stranu volili.

Cítím, stejně jako po volbách, odpovědnost za všechny a hodlám prosazovat a přijímat pouze taková řešení, která jsou v dlouhodobém zájmu České republiky.

Jsem přesvědčen, že pokračování této vládní koalice a naplnění těchto dvou cílů má smysl a věřím, že vláda k jejich úspěšné realizaci v úterý získá mandát.

Česká republika nyní potřebuje především stabilitu, a to z důvodů zahraničně politických a zejména ekonomických a sociálních. Jakákoli politická nestabilita jen prohloubí nejistotu a obavy a zhorší vyhlídky na úspěšné překonání důsledků krize.

Vyjádřit vládě nedůvěru lze samozřejmě při poměrech ve Sněmovně rychle. Otázka je, co přijde po tom. V situaci, kdy ti, kteří toto hlasování vyvolávají, nepřicházejí s žádným konceptem, s žádnou nabídkou další spolupráce ani s představou dalšího postupu, pokládám tento akt za čirou neodpovědnost. Zvláště v situaci, kdy se nacházíme uprostřed světové ekonomické krize a kdy vláda je jediným fungujícím orgánem, který může řešit problémy občanů, nabídnout jim pomoc a chránit jejich pracovní místa.

Nicméně jako zodpovědný státník musím mít připraveny varianty řešení, kdy stejnou odpovědnost, jakou cítím vůči České republice, nebudou cítit všichni ústavní činitelé.

Proto:

1) Bude-li vládě vyslovena nedůvěra, pak očekávám, že prezident nenaruší dosavadní ústavní zvyklosti a pověří předsedu nejsilnější strany sestavením nového kabinetu.

2) Nepodaří-li se sestavit většinovou nekomunistickou vládu, pak ODS odmítá přistoupit na nepolitická mimoústavní řešení v podobě úřednické, či polopolitické vlády. Taková vláda nezíská podporu poslanců a poslankyň ODS a pokud by získala důvěru, může se tak stát pouze díky přímé či nepřímé podpoře komunistů. Byl by to vskutku zvláštní dárek občanům k 20. výročí sametové revoluce.

3) V případě, že vláda zítra nedostane důvěru a nebude možno sestavit nový většinový kabinet bez podpory komunistů, pak ODS jednoznačně podporuje nejrychlejší možnou cestu k předčasným volbám, a to ještě v létě letošního roku.

Dodávám, že akceptuji plně fakt, že dvě poslankyně Jakubková a Zubová již nejsou členkami SZ. Chtěl bych ej upozornit, že po pádu této vlády každá další bude méně citlivá k tématům ochrany životního prostředí z logiky věci. Beru na vědomí i to, že vstoupili do jiného politického subjektu a chci s nimi jednat o toleranci této vlády. To je vše, co jsem k tomu chtěl říci.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády. Pan ministr vnitra chce doplnit? Dotazy, prosím.

Hospodářské noviny: Dobrý den. Aniž předpokládám, že byste mi to prozraditl, chtěla jsem se zeptat, protože budete jednat s dvěma poslankyněmi SZ, co jim vláda může nabídnout? Jak je budete chtít přesvědčit?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Každý poslanec má svopu odpovědnost a co já jim mohu navrhnout, to je Programové prohlášené této vlády, které respektuje priority, nevím, jestli obou stran, ale té z které přišly.

Hospodářské noviny: Říkal jste, že ta vláda nemá smysl, pokud nebudete schopni prosazovat reformy a vládní program. Už dnes je ta vláda hrozně oslabena, myslíte, že i potom, co Vlastimil Tlustý se proti vládě staví, že tu sílu budete mít?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem to jasně řekl, zkuste nevytrhávat z toho kontextu, já jsem řekl, že jsme si stanovili dva základní úkoly a to je zvládání ekonomické krize, což je ve velké většině exekutivní záležitost a tady musí být silná a akceschopná vláda a to tato vláda je. T druhé je české předsednictví a já samozřejmě, pokud bychom měli odejít, tak my si oddychneme, nevím, kdo by v této chvíli naskočil do rozjetého vlaku a úspěšně reprezentoval Českou republiku na evropské půdě. Já se na to rád budu dívat zvenčí.

Ivan Langer, ministr vnitra: Já bych zdůraznil jednu věc, to tiskové prohlášení vám bude dáno k dispozici, kde se velmi pečlivě hledaly formulace tak, aby přesně popsali současný stav věci. Nicméně, co považuji za je, že se píše rok 2009, jsme skutečně dvacátým rokem svobodní a věřím, že každý zítra ve sněmovně bude velmi pečlivě zvažovat zda svůj hlas připojí ke komunistům či nikoliv a zda se bude podílet, teď mluvím o všech ústavních činitelích České republiky, na řešení, které půdě přímo či nepřímo závislé na podpoře komunistů. Toto je klíčové sdělení, které bychom měli všichni mít v patrnosti.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Právo: Vy jste říkal, že budete jednat s poslankyněmi Zubovou a Jakubkovou. Budete jednat i poslanci ODS Schwippelm a Raněncem a panem Tlustým? Podotázka, co říkáte na výroky pana Tlustého v televizi?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na rozdíl od vás jsem neměl žaludek na to, abych se díval speciálně v neděli, kdy jsem měl volno, na televizi a už vůbec jsem dalek toho, abych sledoval Vlastimila Tlustého. Cokoliv řekl, určitě bylo natolik nestoudné, že stojí za to to odsoudit. Nicméně, já jsme to neslyšel. Pokud budu s někým jednat, tak o tom nebudu informovat právě vás. Jestli se s někým sejdu, není to vyloučeno. V této chvíli do zítřejšího hlasování je nějaký čas, nějaký prostor a určitě využiji všechny možnosti pro to, abych zvrátil případné rozhodnutí, ale nečekejte ode mne zázraky. Co jsem zde řekl, je naprosto jednoznačné a každý si to musí srovnat v hlavě sám a já nejsem člověk, který by na někoho tlačil a někoho vydíral či ho zastrašoval. To v žádném případě.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Mladá fronta.

MfD: Pokud tu byla možnost předčasných voleb v létě, chápu to tak, že by nebyly spojeny s volbami do EP? Druhá otázka související také se zítřejším hlasování. Byly osloven zelené poslankyně, poslanec Hovorka také dnes vyjmenoval nějaké podmínky, za něž bude hlasovat s vládou a když nedostane odpovědi týkající se dalších zdravotnických reforem a slučování pojišťoven, i on uvažuje o hlasování o nedůvěře. Bude mít i pan Hovorka nějaké speciální zacházení jako ty dvě?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsme nemluvil pana redaktore Kopecký o žádném speciálním zacházení s paní poslankyní Jakubkovou a Zubovou. Já jsem pouze řekl, že respektuji to, že jsou v jiném politickém subjektu, což znamená změněnou situaci. Jestliže tento subjekt není členem vládní koalice, tak mohu udělat pouze to, že je budu žádat o toleranci vládě. Já o žádných speciálních podmínkách nehovořil a to platí pro všechny. K těm volbám. Z ústavního hlediska jakýmkoliv ústavním postupem, který je lege artis se už nedá dosáhnout voleb ve stejném termínu s těmi do EP, to je hlavní důvod.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz Aktuálně.

Aktuálně.cz: Já bych se chtěla zeptat, zda jedním z těch možných řešení může být vláda se sociální demokracií?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsme nic takového nenaznačoval. Já se omlouvám, já nevím, jak jste to vydedukovala.

Ivan Langer, ministr vnitra: Já se tak na dálku dívám do zrcadla a fakt si nás dva v takové konstrukci nedokážu představit.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministrovi vnitra, předsedovi vlády a vám za pozornost. Mějte se hezky, nashledanou.