Aktuálně

23. 3. 20094:06

Vláda o aktuálních problémech sociálního vyloučení

O řešení těchto problémů povede v pondělí vláda rozpravu nad materiálem připraveným ministrem Michaelem Kocábem.

Materiály předkládané ministrem mají zatím demonstrativní a jen doporučující charakter a do konce tohoto roku má být vypracována strategie boje proti sociálnímu vyloučení, která pak bude rozvíjet tzv. „Národní akční plán sociálního začleňování“. Stát přitom již od roku 1997 přijal tři koncepce romské integrace a přibližně sedmdesát usnesení vlády, počet sociálně vyloučených lokalit se zvýšil o třicet procent a nadále dynamicky roste, z čehož vyplývá, že ministr Michael Kocáb stojí před nelehkých úkolem.

V současnosti je odhadováno, že se vyskytuje více než tři stovky takovýchto enkláv, čítajících okolo osmdesáti tisíc osob. Problémy spojené se sociálním vyloučením mohou bez okamžité a odborné intervence postupem času vyústit ve vážné sociální otřesy.

Na pondělním zasedání (23. března) se dále vláda bude zabývat návrhem zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který byl z minulého jednání odložen. Návrh má vytvořit systém na bezpečnostních sborech personálně i institucionálně nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a v některých případech i zaměstnanců PČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a rovněž i samotné generální inspekce.

Dalším bodem, kterým se vláda bude řešit je návrh zákona o České národní bance. Zákon má nově v souladu s právem ES/EU upravit postavení a působnost České národní banky a uvést je do souladu s právní úpravou činnosti národních ústředních bank členských států Evropské unie pro období po přijetí eura jako národní měny České republiky.

Závažným materiálem je aktualizace strategie vlády v boji proti korupci za období let 2006 až 2007. Tato strategie je postavena na 3 pilířích, kterými jsou prevence, průhlednost a postih. Jednou z novinek – aktualizací je zavedení institutu odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu. Kvůli absenci institutu odpovědnosti právnických osob v českém právním řádu je Česká republika opakovaně a důrazně kritizována jak mezinárodními skupinami pro boj s korupcí (OECD, GRECO), tak Evropskou unií.

Dále se v rozpravě se bude projednávat také zpráva o litvínovském sídlišti Janov, což souvisí s již uváděným bodem o problémech sociálního vyloučení.

Další body rozpravy:

- Návrh věcného záměru zákona o veřejné službě

- Podpora trhu s vínem a Programu rozvoje venkova – nařízení vlády

- Stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem – nařízení vlády

- Projekt Letní školy migračních studií

- Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2008

- Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2009