Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

29. 12. 200812:40

ČRo1: Rozhovor s Alexandrem Vondrou

Český rozhlas 1 - Radiožurnál: Dvacet minut Radiožurnálu: 29.12.2008

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dobrý podvečer. Už jen dny zbývají do chvíle, než se Česká republika ujme na půl roku předsednictví Evropské unie. Vláda říká: "Jsme připraveni, víme přesně, jakou národní a zároveň evropskou agendu budeme prosazovat." Zároveň je i podle slov premiéra Topolánka připravena zejména moderovat debatu o aktuálních problémech a pokračovat v kontinuální politice Unie. Dost důvodů k rozhovoru s vicepremiérem Alexandrem Vondrou. Dobrý podvečer.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Hezký večer.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, končí francouzské předsednictví Evropské unii. Vypadá to, že ambiciozní francouzský prezident řešil jednu krizi za druhou, až si z toho samotní Francouzi dělali někdy legraci. V čem byl podle vás ten francouzský tah na branku inspirativní pro Českou republiku?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že my samozřejmě budeme pokračovat v tom, co je rozděláno. Není jiná možnost. Ale z druhé strany nemůžeme mít podle mě ambici to dělat přesně stejně jako Francie.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ostatně Francouzi to dělají po několikáté, tuším po dvanácté.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
To je jedna věc. Samozřejmě je to zkušená a ostřílená země. Je to evropská velmoc. My jsme středně velká země, čili musíme ty ambice mít postaveny trochu jinak, ale zároveň myslím si, že v tom stávajícím francouzském předsednictví se skloubí několik unikátních věcí, které jsou víceméně neopakovatelné. Francie měla volnou ruku, protože Amerika se zmítala v té volební kampani. Teď nastoupí do funkce prezident Obama a Evropa bude mít silného spoluhráče. Francouzský prezident je unikátní osobnost, dynamická figura, velmi ambiciozní člověk, který miloval ta média a miloval, když ta jeho akce se objevovala dnes a denně v médiích.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ono Francouzi v nadsázce ukazovali některé skeče, jako by Nicolas Sarkozy miloval i ty krize.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Samozřejmě každá takováhle osobnost roste s krizí, to tak prostě je.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Vy jste říkal, že Francie nebyla tolik svázána, protože ve Spojených státech měli předvolební a volební kampaň. Jak tomu máme rozumět? Kdyby Spojené státy žily v normálním, standardním režimu, tak by to vypadalo jak?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
No, prostě díky té situaci ve světě, si myslím, Francie, která sama má na ten, na tu Evropu, řekněme, trošku jiný pohled. To je bývalá koloniální velmoc, to je, že jo, ještě před dvě stě lety byla francouzština hlavní světový jazyk ve všech diplomatických i jiných kuloárech. Čili francouzský pohled na Evropskou unii, přístup k Evropě je mimo jiné dán tím, že Francouzi, zejména francouzští politikové v tom vidí jakýsi prostředek k té obnově té dávné zašlé slávě. A teď najednou se pootevřel veliký prostor. Kdežto Česká republika i bývalé Československo, my jsme nikdy žádnou takovouhle koloniální minulost, aspoň tedy naše historická paměť dohlédne, neměli a...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, ale svých času jsme měli Francii hodně blízko, někdy i pokrevně.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Nepochybně za První republiky, ano, pak nastalo trošku to zklamání v době mnichovské. Máme dneska, myslím, s Francií dobré vztahy, ale my, ten náš přístup k Evropě je generován samozřejmě nad. My to chápeme celý ten model a koncept evropské spolupráce spíše jako cestu, jak v Evropě zabránit budoucím konfliktům, protože my, jako ta středně velká země v centru Evropy, pokud takové konflikty by tu znovu na kontinentě vznikly, no, tak z nich určitě nic nevytěžíme, spíš ztratíme.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Myslíte si, že je něco hmatatelného, co by mělo z našeho předsednictví vzejít, teď to řeknu v naprosté nadsázce, jako vznikla za portugalského předsednictví Lisabonská smlouva? Nemáte ambici mít za půl roku nějaký český ekvivalent?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že Praha je dostatečně známé a oblíbené místo, skvělá turistická destinace. Čili že by naší hlavní ambicí mělo být vytvořit nějakou pražskou deklaraci, abychom umístili Prahu nebo Českou republiku na mapu Evropy, tak to si myslím, že je skoro zbytečné, ale...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Přinejmenším marketingově zajímavé.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Podívejte, Praha je skutečně na seznamu těch několika nejkrásnějších měst nejenom v Evropě, ale v celém světě. Čili to možná nepotřebujeme. Co marketingově bude dobré, je samozřejmě to předsednictví samo o sobě. Tím spíš, že dneska očekáváme ten ekonomický útlum. Ta situace příští rok nebude nikterak zvlášť dobrá. A myslím si, každá událost, která se tady, ať už v Praze nebo v jiném místě bude konat, tak bude nepochybně přínosem třeba pro drobný střední byznys. Zaplní se aspoň hotely a podobně.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ty události budou mít svůj kalendář, respektive už ho mají od těch hlavních oficiálních až po ty možná ještě hlavnější, ale neoficiální. Nicméně čekat se může cokoliv, když se podíváme, co se děje v těchto dnech a v těchto hodinách ve světě. Bude tedy hodně záležet i na schopnosti improvizovat?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Nepochybně. Musíme být připraveni reagovat na to, co se děje ve světě. Vy si můžete dělat krásné plány, co všechno chcete prosadit, co má být na programu, ale pak jste konfrontováno s tou dynamikou vývoje situace v Evropě a ve světě a musíte reagovat i na to, na co se třeba nepřipravujete. To samé bylo výzvou pro Francouze. Že jo, oni se připravovali na to, že budou uzavírat velkou dohodu s Ruskem. Oni se uzavírali, oni se připravovali na to, že budou uvádět k životu Lisabonskou smlouvu a pak byli konfrontováni s tím, že Irové smlouvu odmítli, že Rusové vlastně podnikli tu invazi do Gruzie. Takže museli úplně přehodnotit své plány.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Přesto nebo právě proto bude lze považovat francouzské předsednictví za úspěšné.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že bude to hodnoceno jako úspěch. Bude to hodnoceno jako výrazné, viditelné předsednictví, které nic nezkazilo. Bylo schopno rychle reagovat na ty četné krize. Otázkou je, ono v tom dnešním mediálním světě samozřejmě, vy když svoláte nějakou schůzku, řeknete několik silných slov do televizí a na tiskových konferencí, tak jaksi vypadá, že děláte to řešení. Ale vy maximálně k němu jaksi vytvoříte nějaké prostředí a...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A ani ho nemusíte dotáhnout do konce.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Nemusíte ho dotáhnout do konce. To si myslím, že může být trochu problém a že to je jak balvan, který do jisté míry teď bude ležet na nás.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Zdědili jste něco po Francii?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
No, já si myslím, zdědili jsme mimo jiné veškerou tu agendu, kterou Nicolas Sarkozy a další francouzští představitelé prostě začali řešit. Ale samozřejmě ani jednu, jednu z těch věcí nedotáhli do konce.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Co je takový tedy ten největší "balvan".

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Nepochybně je to teď ta finanční krize a z ní vyplývající ekonomická...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Tak to možná při vší úctě ani Nicolas Sarkozy a Francouzi nemohli vyřešit.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
A samozřejmě, že ne. Prostě obecně platí, že ekonomika, hospodářství prostě se vyvíjí v určitých cyklech a teď je to prostě na té křivce dolů. Tomu se vyhnout asi nedalo, i když nikdo neočekával, že to třeba může tak hluboké. A v podstatě není asi důležitější lék, než se prostě na to připravit a přečkat to, protože není v silách žádné vlády na světě, tomu v podstatě zabránit. To jsou cyklické vývoje v hospodářství. Vy to můžete ztlumit, můžete na to se nějakým způsobem adaptovat, můžete udělat pár kroků, které pomohou nastartovat ten budoucí růst, ale celkově ten běh ekonomik tady z něj nelze. Ale co je určitý problém, my máme za sebou období, kdy se nám všem nesmírně dařilo, že jo. Čili to je jaksi doba, kdyby jsme měli zvlášť jaksi jednat s péčí řádného hospodáře. A myslím si, to je třeba, o co se česká vláda snažila ty poslední dva roky, kdy snižovala rozpočtové deficity. Protože pak, když přijdou ty horší časy, tak samozřejmě tu disciplinu je daleko obtížnější dodržovat. A teď je jaksi jisté riziko, že v eurozóně, která... stabilita, jejíž stabilita je položena na určitých sebeomezeních těch členských států, takže ani ta sebeomezení nebudou schopna dodržovat a v podstatě můžeme mít, můžeme mít v Evropě problém. A s tímto se popasovat nebude jednoduché.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jak se v téhle situaci bude tedy pravděpodobně pohybovat Česká republika jako moderátor jednotlivých procesů a vlastně i jako ten, kdo dohlíží nad distribucí mnoha desítek, mnoha set miliard euro, které Evropská unie, respektive jednotlivé národní státy věnují na potlačení právě těch důsledků finanční krize?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
No, tak pozor, ty, ty, ta rozpočtová opatření jsou samozřejmě v národních kompetencích. Určitými prostředky disponuje Evropská komise, to předsednictví vlastně žádnými financemi moc nedisponuje. Ale samozřejmě zodpovídá za to, že ty politiky jsou nějakým způsobem koordinované, aby nenastal všeobecný rozpor nebo dokonce rozvrat. A máte to v takovém trojúhelníku v Evropě. Jsou země, které tyto věci chtějí řešit tím, že se napumpuje víc peněz z toho veřejného sektoru do ekonomiky, to je typický francouzský pohled. Máte země, jako Británie, kde spíš chtějí snížit daně, aby se povzbudila poptávka. A pak máte země jako Německo, které navzdory všem těmto opatřením chtějí udržet to rozpočtové hospodaření v pořádku, prostě tu domácnost v kondici a ne, aby došlo k nějakému rozvratu veřejných financí. Já bych řekl, že tady ten český pohled a česká tradice hluboko do minulosti sahající je, že v tomto my jsme spíš na straně těch pořádkumilovných Němců, i když tady bude muset samozřejmě moderovat tu debatu v tom trojúhelníku pomyslném.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Takže jsme dílem na straně těch pořádkumilovných Němců a jako moderátor se tedy spíš přikloníme k téhle linii řešení situace?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Budeme apelovat na to, aby byla dodržována pravidla hry, protože na tom koneckonců Evropská unie stojí. To je prostě, my se dohadujeme na nějakých pravidlech hry, pak se na nich shodneme a musíme je respektovat, jinak máme samozřejmě problém a k těm pravidlům hry patří dodržovat ty určité rámce konvergenčních programů nebo toho takzvaného Paktu stability a růstu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Nakolik tedy bude Česká republika spíš věcným moderátorem než tím, kdo to Evropě osladí?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak my to můžeme samozřejmě osladit i tím moderováním.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
I jako moderátor, no.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Nebo my tím moderováním se můžeme snažit sladit ten, ten evropský pohled do nějakého konsensu, prostě do nějakého, do nějaké společné pozice. To jaksi nemusí nutně...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Takže oslazení bylo, jest a bude s nadsázkou.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
... znamenat, že sladíme komu čemu, ale že slaďujeme koho co.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Že osladíme, je to trošičku češtinský novotvar, ale...

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Není, to je sladit...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Sladit a osladit je vid dokonavý od sladit.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak k českému prostředí vždycky patřilo to, že si tady umíme hrát se slovy.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Mají-li naši politici moderovat evropské procesy, neměli by nejdřív dojít toho konsensu doma, přinejmenším ve smyslu rozdělení rolí hlavních ústavních činitelů?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak samozřejmě že to je optimální scénář a zejména ty menší nebo střední země si nemohou dovolit nějakou smrtící debatu o záležitostech, které mají zahraničněpolitický přesah. Může si to dovolit Francie, může si to dovolit Británie, může si to dovolit třeba Amerika nebo Německo, ale země jako Česká republika, pokud se neumějí shodnout nebo dohodnout doma, tak to samozřejmě jejich pozici významně oslabuje. Čili je to, je to samozřejmě důležité. Já si myslím, že se nám to nakonec podaří přes všechnu tu...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Počkejte, máte 29. prosince.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že všechno to, co budeme teď dělat v lednu, je v zásadě dohodnuto. Zbývají ještě...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
I role prezidenta republiky?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Ano. Pro ten začátek je dohodnuta. 7. ledna de facto začínáme tím, že bude společné zasedání vlády a Evropské komise, která sem přijede. Prezident tu Evropskou komisi, včetně tedy...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Přijme.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
... předsedy v Bruselu přijme.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pak vystoupí v Evropském parlamentu.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
V polovině února vystoupí v Evropském parlamentu. Čili my ten začátek nalinkován máme. Kde se ještě musíme dohodnout, je ta druhá čtvrtina příštího roku, kde budou některé ty schůzky na nejvyšší úrovni. Ale tady máme ještě určitý čas. A stejně tak to platí s opozicí. Poslanecká sněmovna začne sedět, zasedat až někdy začátkem února. Čili máme tu ještě leden.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Podle, řekněme, aktivního přístupu Václava Klause k diskusi o Lisabonské smlouvě se zdá, že ty role budou rozděleny tak, že on bude Lisabonskou smlouvu vykládat, kdy si jeho webové stránky a manuál pro začátečníky. Vláda pak bude zase dělat něco jiného. Je to tak?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že vykladač, tady není žádný univerzální vykladač Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva je dokument, který byl podepsán všemi státy Evropské unie. Evropská unie se snaží dokončit ratifikaci této smlouvy. Je to samozřejmě obtížné, protože tu je problém Irska. Pokud jde o české prostředí, tak objevily se některé otázky na její soulad s ústavou. Ty otázky jasně zodpověděl Ústavní soud. Čili my na ní můžeme mít samozřejmě politický názor takový či, či onaký. Můžeme o tom vést politickou debatu. Já předpokládám, že nás to bude čekat, až se ta debata bude vrcholit ratifikační v obou komorách parlamentu. Ale není to tak, že by tady byl jeden univerzální vykladač.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Vy jako vicepremiér vlády pro Evropskou unii a tedy jako člověk, který je zodpovědný za řadu těch akcí a za řadu procesů, které mají nebo by měly proběhnout, byste exaktně viděl to rozdělení rolí českých ústavních činitelů jak, kromě toho, že někdo vystoupí na nějakém summitu, někdo vystoupí před těmi, někdo před jinými?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já se nemohu tady štelovat do nějaké role soudce, to prostě...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ne soudce, organizátora, navrhovatele.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
... koneckonců rozhodnutí, rozhodnutí jednak vlády, která udělí mandát v zastupování na evropských radách. V případě předsednické země je tu ještě mandát těch dvaceti sedmi členských zemí, protože mluvíme nebo budeme těch šest měsíců mluvit jejich jménem. Osobně si myslím, že evropským radám bude předsedat premiér tak, jak to bylo doposud, on k tomu vždycky ten příslušný mandát od vlády měl. A pokud jde o roli prezidenta, tak je samozřejmě neopomenutelná, je, je důležité, aby nějakou roli v tom systému měl, aby nebyl mimo ten systém a nepochybně takovou roli mít bude.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Říká host dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu vicepremiér Alexandr Vondra. Předseda Evropské komise řekl: "Být připraven na všechno a očekávat i neočekávatelné," na konto českého předsednictví Evropské unii. Z tohoto úhlu pohledu má se někdy v brzké budoucnosti, pane vicepremiére, Evropská unie nějak srozumitelně a hlavně efektivně postavit k eskalkulujícímu se konfliktu na Blízkém východě?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Evropská unie je samozřejmě účastníkem těch snah o nalezení mírového řešení. Je členem kvartetu společně s OSN, se Spojenými státy a s Ruskem. Čili se tam samozřejmě snažíme hledat řešení. Napětí je teď zvýšené, eskalovalo znovu, no, ve formu otevřeného konfliktu v posledních dnech v důsledku toho, že Hamas těsně před Vánoci vlastně porušil nebo vypověděl to příměří, které tam panovalo a začal ostřelovat Izrael raketami. Izrael ve jménu práva na sebeobranu podniknul odvetná opatření. A samozřejmě že prostě nejde to řešit nějakou eskalací násilí a už vůbec si nelze myslet, že tím, že se bude zvyšovat počet civilních obětí, že se vytvoří nějaká půda pro to řešení, ale...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Proto se ptám, jestli Evropská unie zaštítěná předsednickou zemí nebo reprezentovaná předsednickou zemí může dát té situaci nějaké, zaprvé, srozumitelné, a zadruhé, ale efektivní, něco, nějaké něco řešící stanovisko?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Může. Již zítra se uskuteční, zatím ještě předsedají Francouzi a zítra se v Paříži uskuteční schůzka, přinejmenším některých evropských ministrů zahraničních věcí, jede do Paříže Karel Schwarzenberg. Budou o tom mluvit, budou samozřejmě padat různá slova. Určitě z toho vznikne i nějaký návrh dalšího postupu. Nicméně nedělejme si velké iluze. To je dlouhodobý konflikt, který se už desetiletí snaží kdekdo řešit, ale zatím ještě nikdo žádný zázračný recept nenašel.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Proto se ptám i na efektivitu takového stanoviska.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Rozumíte, samozřejmě Evropská unie je jeden, vlastně vydává asi úplně nejvíc prostředků na podporu života v té oblasti. Je jaksi velký donor té rozvojové pomoci Palestincům. Čili samozřejmě má tady určité nástroje, jakým způsobem motivovat ty příjemce zahraniční pomoci, aby nepřispívaly k eskalaci, eskalaci násilí a z druhé strany...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Takže se může dát nějaké kulaté stanovisko a pod tím mohou jít nějaké ekonomické procesy, které mohou tu situaci konkrétně ovlivnit.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Samozřejmě, i když je to samozřejmě velmi těžké, protože na jedné straně ta spolupráce s tou organizací Fatah, která vládne na západním břehu, tak ta je poměrně dobrá. To jsou realisticky uvažující politikové. Ale pokud jde Hamas, který ovládá dneska pásmo Gazy, tam je to daleko, daleko složitější. To je organizace, která je poměrně dost mimo jakoukoli kontrolu dneska.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Premiér Topolánek mluví o tom, že Česká republika bude prosazovat takzvaná 3E. Jedním z těch E bude energetika. Ruský plynárenský koncern Gazprom dnes ujistil, že navzdory sporům s Ukrajinou zajistí dodávky evropským odběratelům. Premiér Putin ale po telefonátu s ukrajinským prezidentem Juščenkem uvedl, že dohoda o splacení ukrajinského dluhu a o ruských dodávkách pro příští rok stále ještě nebyla srovnána. Pane vicepremiére, kam v tomhle zdánlivě bilaterálním sporu sahají možnosti předsednické země Evropské unie?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Zase nic nového pod sluncem. Já si pamatuji, že podobná situace byla asi před třemi lety, kdy se Ukrajina s Ruskem dohadovaly na cenách plynového kontraktu pro to další období. To samé, ta samá jednání probíhají teď. My samozřejmě nemáme žádnou záruku, že oni budou schopni se dohodnout ke konci roku. Čili může nastat, řekněme, trošku nejasná situace začátkem roku příštího, ale já počítám, je to, je to obchodní spor v zásadě, je to obchodní spor o ceně toho plynu, protože Ukrajina zatím neplatí ty světové ceny, platí výrazně méně. Gazprom chce, aby platila více na to další období. Zároveň se ještě baví o tom, do jaké míry byly zaplaceny, nebo nezaplaceny ty dodávky za minulé dva měsíce. My jsme v pravidelném kontaktu už několik týdnů jak s ruskou stranou, tak s Ukrajinci. Předpokládáme, že obě země mají zájem na tom, aby na jedné straně Rusko bylo bráno nadále jako spolehlivý dodavatel té suroviny a myslím si, že Gazprom v tomto ohledu může být brán na základě naší stávající skutečnosti jako spolehlivý dodavatel. A Ukrajina má určité povinnosti jako transitní země. A i tady je v sázce její, její renomé do budoucnosti. S Ukrajinou jsou velké plány. Měla by se připravovat na spolupráci s Evropskou unií v rámci toho takzvaného východního partnerství, které bude vlastně zakládáno za naše předsednictví.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A tady ta struna, na kterou lze brnkat eventuálně?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Možná ano. Podívejte, uvidíme, zatím předsedají ještě Francouzi. Z naší iniciativy Francouzi podnikli určitou demarši diplomatickou v Kyjevě i v Moskvě přímo na Štědrý den, protože tam přeci jenom se to, to je ortodoxní křesťanská civilizace, čili oni slaví ty Vánoce později. Rusko ujistilo, že splní své povinnosti dobrého dodavatele. Ukrajina řekla, že bude plnit své závazky jako transitní země. 1. ledna uvidíme, říkám, začátkem ledna jsou ty slavné Vánoce právě na východě. Takže možná ta komunikace nebude úplně hladká první dny. Ale já si myslím, že není třeba se čeho bát, ty zásobníky plynu jsou plné jak tady u nás v republice, tak i na Ukrajině. Čili nic vážného v těch prvních dnech nehrozí.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A závěrem, pane vicepremiére, budete-li si v prvních minutách nového roku připíjet, pak na co?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si budu připíjet na to, aby jsme to těch šest měsíců zvládli. V sázce je samozřejmě hodně, je to renomé země. Já myslím si, že jsme připraveni podat dobrý profesionální výkon a definitivně budeme skládat ty účty až v červnu. Ale budu si určitě přát, aby to dopadlo dobře.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl vicepremiér Alexandr Vondra. Hezký večer, na shledanou.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Hezký večer, na shledanou.