Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

7. 1. 20049:23

Usnesení vlády ČR ze dne 10. prosince 2003 č. 1232

k návrhu podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a Zprávě o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie