Aktuálně

16. 1. 20097:26

Česko-polské fórum zahájilo činnost a rozdělí první granty

V Praze proběhlo ve čtvrtek 15. ledna ustavující zasedání Programové rady Česko-polského fóra, jež založili v závěru minulého roku ministři zahraničí obou zemí podpisem memoranda o porozumění.

Úkolem Česko-polského fóra je prostřednictvím podpory česko-polských neziskových projektů přispívat k rozvoji a prohlubování vztahů obou zemí. V únoru bude vyhlášeno výběrové řízení pro projekty nevládních organizací, nadací, škol, samospráv a výzkumných institucí. Na projekty Česko-polského fóra bude uvolněna z rozpočtu ministerstva zahraničí částka dva miliony korun v roce 2009. V roce 2010 by to měly být další 3 miliony. Stejnou částkou podpoří během prvních dvou let existence Fóra na své straně vybrané žadatele i Polsko.

Předsedou Programové rady Česko-polského fóra na české straně je bývalý senátor a rektor Univerzity Palackého v Olomouci a Středoevropské univerzity Josef Jařab. Dalšími členy tohoto orgánu jsou zástupci ministerstva zahraničí, ministerstva kultury, ministerstva školství a osobnosti věnující se dlouhodobě česko-polským vztahům.

Další informace je možné najít na stránce www.mzv.cz/cesko-polske_forum