Rada vlády pro rovnost žen a mužů

16. 1. 20097:54

Setkání Skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming

Ve dnech 8. a 9. ledna 2009 se v Praze uskutečnilo setkání Skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming. Pracovní skupina Evropské komise je složena ze zástupců státní správy - vedoucích útvarů pro rovné příležitosti žen a mužů z členských států Evropské unie. Skupina má 28 členek a členů (1 za Evropskou komisi + 27 za členské státy). Jednání řídí Evropská komise. Pracovní skupina má svá zasedání zpravidla 2x ročně a to v předsednické zemi při zahájení předsednictví v Radě Evropské unie. Předmětem jednání jsou zejména organizační a koordinační záležitosti Evropské unie z oblasti rovnosti žen a mužů.
Dne 8. ledna 2009 se konala užší koordinační pracovní porada Evropské komise, současného předsednického tria (Francie, Česká republika, Švédska) a Španělska, které bude předsedat Radě EU v první polovině roku 2010.
Dne 9. ledna 2009 se konalo zasedání celé pracovní skupiny. Na pořadu jednání byla organizační příprava zprávy Evropské komise pro jarní Evropskou radu, informace Evropské komise o programu výměny zkušeností mezi členskými státy, informace o aktivitách předsednických zemí (Francie, ČR, Švédsko, Španělsko), organizační příprava zprávy Evropské unie k plnění Pekingské akční platformy (Peking +15) pro 54. zasedání Komise OSN pro postavení žen (r. 2010), příprava a koordinace aktivit pro 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen ( 2.-13. března 2009) a informace o aktuálním vývoji a událostech.
Z jednání Skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming ze dne 9. ledna 2009 přinášíme několik fotografií.