12. 1. 200912:26

Přerov

Město ze zákona nezřizuje výbor ani komisi. V rámci organizační struktury je ustanovena funkce pracovníka, který se zabývá agendou národnostních mmenšin.

www stránka města