Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

8. 1. 200910:34

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.

ředitel Institutu Václava Klause

Jiří Weigl se narodil 21.ledna 1958. Vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze a poté specializaci orientalistika-arabistika na Filozofické fakultě UK. Do roku 1989 pracoval jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Akademie věd, kde získal vědeckou hodnost v oboru světová ekonomika. V roce 1990 nastoupil na ministerstvo financí, kde se zabýval problematikou mezinárodních finančních institucí a Mezinárodním měnovým fondem a pracoval jako poradce tehdejšího federálního ministra financí Václava Klause. V Mezinárodním měnovém fondu absolvoval studijní pobyt zaměřený na finanční programování a politiku.

V roce 1992 přešel na Úřad vlády ČR, kde byl ekonomickým poradcem premiéra a od června 1993 do roku 1997 byl vedoucím Sboru poradců předsedy vlády. Poté pracoval v IPB jako vrchní ředitel pro strategii a marketing. V letech 2000 – 2003 působil jako ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (CEP). V 90. letech byl členem dozorčí rady Fondu národního majetku a působil v dozorčích radách některých významných společností (České dráhy, Československé aerolinie, Investiční a Poštovní banka (IPB), Český Telecom, Sokolovská uhelná). Vedoucím Kanceláře prezidenta republiky je od března 2003.