Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

7. 1. 200915:41

Národní ekonomická rada vlády

Logo Národní ekonomické rady vlády.Národní ekonomická rada vlády (NERV) je nezávislým poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. NERV radil české vládě od ledna 2009, kdy Česká republika začala pociťovat první dopady ekonomické recese. Od září 2009 byla jeho činnost pozastavena a téměř po roce se politická vláda v čele s Petrem Nečasem rozhodla její činnost obnovit. Od srpna 2013 je činnost NERV pozastavena.

Členové NERV nejsou placeni státem, poradní činnosti v rámci NERV se věnují ve svém osobním volnu. Konzultace a spolupráce s nejvýznamnějšími ekonomy má zabránit chybám a přinést správná řešení pro vývoj veřejných rozpočtů i pro budoucnost všech občanů České republiky.

NERV měla 11 pracovních skupin: