Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

22. 12. 200811:15

Otázky V.Moravce: Priority českého předsednictví

ČT 1:Otázky V. Moravce, 21.12., moderátor: Václav Moravec

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že hlavními hosty Otázek, posledních Otázek v roce 2008, jsou vicepremiér pro evropské záležitosti z ODS Alexandr Vondra. Ještě jednou vítejte v České televizi. Vítejte na Čtyřiadvacítce.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Hezký den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A také místopředseda Poslanecké sněmovny z ČSSD Lubomír Zaorálek. I vám hezký dobrý den. Ještě jednou vítejte na Čtyřiadvacítce.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Dobré odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Skončili jsme u českého předsednictví Evropské unii a o dohodě nebo u dohody mezi opozicí a vládou. V pondělí má program českého předsednictví Evropské unii dostat konečnou podobu, a to na vládním poradním výboru. Počátkem ledna má vláda program, který nazvala Evropa bez bariér, představit podrobněji veřejnosti. Jádrem mají být tři E, to znamená tři témata - ekonomika, energetika a Evropa se světem. Je před tím zítřejším jednání už téměř jasno o tom definitivním konečném programu, pane vicepremiére?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já myslím, že ano. My jsme čekali na výsledky té poslední Evropské rady, jestli bude dohoda o tom klimaticko-energetickém balíčku a o tom plánu pro hospodářskou obnovu v Evropě. Obě dohody byly učiněny, čili ten program je prakticky hotov a ještě ho dostane pro formu na stůl vláda 5. ledna, protože vláda faktického v tom vládním výboru pro Evropskou unii již schválila a druhý lednový týden ho bude představovat předseda vlády v Evropském parlamentu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když tedy říkáte, že 5. ledna bude ten úplně poslední, tu poslední verzi programu schvalovat vláda. Které okamžiky jsou zásadní a změnil ten poslední summit Evropské unie před českým předsednictvím nějak ono české předsednictví?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak nejen ten summit. Já bych řekl, poslední měsíce ho hodně posunuly, změnily. Je tam daleko větší důraz na ekonomiku, protože samozřejmě jsme v té hospodářské krizi a musíme na něj nějakým způsobem reagovat. To bude, bych řekl, veliké téma po ty první tři, čtyři měsíce českého předsednictví. Tím, že byla učiněna dohoda o tom klimaticko-energetickém balíčku, tak zase daleko více tématizovaná bude třeba energetická bezpečnost jako jeden ze způsobů, jak vlastně řešit ty další dopady, které z přijetí té legislativy vyplynou. A pokud jde o tu Evropu a svět, tak tam, myslím, těch změn tolik není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Lubomíre Zaorálku, chcete ještě, aby některá témata s vámi vláda konzultovala, když teď se rodí a už je de facto hotov onen konečný scénář českého předsednictví Evropské unii?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Tak nevím, pan místopředseda vlády řekl, že sdělil někde, že do konce roku budou zpracovány priority českého předsednictví, takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ty už zpracovány teď jsou. Budou zítra schváleny oním výborem vlády.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já jsem ty priority, přiznám se, ještě neměl v ruce, takže já samozřejmě, pro mě je to celé trochu pozdě. Já si nemyslím, že bylo třeba čekat tak dlouho. Ty témata podle mě, která tady teď zmiňuje pan Vondra, tak o těch jsme vlastně my mluvili dlouho, že jsou evidentně klíčovými tématy toho předsednictví. A vytvořit k nim pozici České republiky, to byl vlastně úkol, a to je to, co jsme chtěli od vlády slyšet. Já bych řekl třeba...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste nečekal na ten poslední summit, který přeci jenom, jak se dohodne evropská sedmadvacítka na energeticko-klimatickém balíčku a na dalších věcech, možná také irský postoj k Lisabonské reformní smlouvě, tak přece do jisté míry, ano, můžete být předpřipraven, ale nějak to mění priority.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Jistě, ale ty země jsou připraveny a podobný dokument, jako jsou priority předsednictví, mají zhotoveny dlouho předem, dokonce rok předem, to, že my to budeme mít až pár dní před Silvestrem, to je podle mě svérázné. A já jenom na jednom příkladu to řeknu. Ty klimatické, energetické nebo změny, otázka emisí, to je přece obrovský úkol pro Českou republiku, který je před námi, protože tady nejde jenom o to, že to ten summit teda nakonec schválil jako, ale stejně bychom s ním nějakým způsobem s tím pracovali. Teďka víme, že máme úkol o tomhle jednat se Spojenými státy, s celou řadou dalších zemí, jako je Brazílie, Čína, Indie, Mexiko a podobně. A je to nesmírně důležité, jak se toho chopíme, protože od toho se bude odvíjet, jaká bude šance pro tu konferenci na konci roku, tuším v Kodani, která bude z toho chtít udělat více než jenom závazek Evropy, kterým vlastně chtěla vytvořit určitou atmosféru ve světě, to znamená, tady je /nesrozumitelné/, třeba konkrétní úkol, cíl ve velkém tématu pro Českou republiku, jak se k tomu Česká republika postaví, co si s tím počne, jakou má na to strategii, to jsou věci, o kterých jsme měli mluvit v předstihu, to si myslím, že se nemuselo čekat až na tedy tenhle závěr, protože i do tohoto, i do této rady jsme my měli jít s určitou představou, jako od toho se pak odvíjí to další. Mně připadá, že čekat, jak to dopadne, a pak mi připadá, na nás padá obrovský balvan a je otázka, jak s ním poradíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není, není ten balvan těžší, protože přeci jen, kdybyste spolu komunikovali, kdybyste komunikovali s opozicí, když tady Lubomír Zaorálek říká, že ještě nezná ten, ten konečný plán.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Ale to jsou ty hry zase, že jo, tady mediální. Samozřejmě, že to zná, samozřejmě, že ten dokument programový vzniká už dva roky, samozřejmě, že se k němu Luboš Zaorálek a další jeho spolupracovníci průběžně vyjadřovali. Ten, ta poslední verze vznikala podle mých informací v úzké součinnosti s vaším náměstkem, dokonce ČSSD má náměstka na ministerstvu zahraničních věcí Jana Kohouta, který všechny ty postupné verze toho dokumentu zná. Takže nic nového pod sluncem. Já jenom říkám, že s tou definitivní verzí jsme čekali na to, jak dopadne Evropská rada. Protože ta samozřejmě mohla dopadnout dobře, to znamená dohodou, anebo mohla dopadnout ne dohodou, to prostě jisté nebylo, ta agenda byla velmi obtížná a udělali jsme to samé, co udělali naši předchůdci, Francouzi taky zveřejnili svůj program až začátkem července, ale že bychom začínali od nuly, to je samozřejmě úplný nesmysl. Vždyť dokonce před dvěma lety vzniknul ten první nástřel toho dokumentu, před půl rokem nebo více než půl rokem jsme se Švédy a s Francouzi dohodli na tom společném osmnáctiměsíčním programu, takže jenom...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže sociální demokraté, teď říkáte, že ho znají i skrze náměstka...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já jsem samozřejmě měl v ruce nějaké pracovní verze. Ty jsme v podstatě odmítli, dali jsme k tomu připomínky, vypořádání jsme nikdy nedostali. Jako my jsme to začali projednávat, připomínám, někdy v březnu, tuším, v dubnu tohoto roku v zahraničním výboru. Tam jsme dali připomínky, předpokládali jsme, že to dostaneme řádně zpátky v nějakém přijatelném termínu, k tomu nikdy nedošlo, ale jako to asi diváky moc zajímat nebude. Já jenom říkám, že si nevymýšlím, že ta práce s opozicí v tomhle byla chaotická, a rozhodně to není tak, že my bychom měli dojem, že jsme do toho nějak byli vtaženi a že by se něco z toho, co jsme připomínkovali, nějakým způsobem použilo.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
No, tak všechny ty věci, které vy jste zmiňoval tady, tam samozřejmě jsou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak to je aspoň, aspoň tak, pokud tomu tak je, tak to je dobře. Za hlavní prioritu nadcházejícího českého předsednictví Evropské unie označil ekonomiku i předseda Evropské komise José Barroso. Česká republika totiž bude koordinovat provedení záchranného plánu pro ekonomiky členských zemí, který minulý týden schválil právě summit evropské sedmadvacítky. José Barroso ještě k českému předsednictví a doporučením říká.

José BARROSO, předseda Evropské komise
--------------------
Nikdy nebude druhá příležitost udělat první dobrý dojem. Jsem si jistý, že Česká republika tuto příležitost plně využije, aby udělala vynikající dojem nejen na ostatní evropské partnery, ale i ve světě. Nemyslím, že Česká republika potřebuje moji radu, ale protože se mě ptáte, říkám, že je důležité snažit se o konsensus, pochopit, že Evropská unie se sedmadvaceti zeměmi je velmi komplexní, takže je třeba spolupracovat s komisí a evropskými institucemi ve prospěch kompromisu. Kompromis není nic negativního. Je pozitivní, když jste ve skupině a snažíte se překonat rozdíly.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatoval v úterý šéf Evropské komise José Barroso. Když se podíváme na ratifikaci Lisabonské reformní smlouvy. Počítáte, pane vicepremiére, s tím, že Česko bude mít ratifikovanou Lisabonskou smlouvu do konce českého předsednictví?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já myslím, že ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude to do konce února?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já nevím přesně, kdy to bude. Ta debata se vrátí do pléna znovu začátkem února. Teď probíhala velmi racionálně a v klidu na půdě parlamentních výborů. Byla tam diskutována jedna věc. Ta Lisabonská smlouva umožňuje další převod pravomocí na tu evropskou úroveň, aniž by byla povinnost exekutivy to předložit k ratifikaci parlamentu, což je poměrně závažná změna, a některé státy, namátkou Finsko, Holandsko nebo Británie, si to ošetřují, že přijímají jakousi zákonnou úpravu o takzvaném vázaném mandátu, to znamená vláda, pokud by byla konfrontována s takovou další reformou, tak by musela říci v Bruselu, že prostě, pardon, já musím jít nejprve do parlamentu si vyžádat souhlas k tomu dalšímu přenosu pravomocí, čili připravit v tomto smyslu novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, novelu jednacího zákona Senátu a pak novelu stykového zákona, který upraví spolupráci obou komor parlamentu v těchto věcech, ta novela se připravuje a myslím si, že by bylo asi žádoucí to schvalovat společně, to je všechno.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Jenom, víte, ale to se netýká moc Lisabonské smlouvy. Nebo to je, to je spíš výstraha...

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
To se týká, to je poměrně zásadní změna.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Ale je to úprava jednacích řádů. Tu můžeme, když se na nich dohodneme, tak ji můžeme udělat kdykoliv, není to vlastně nic, co by upravovalo ten základní text Lisabonu a je to naše věc vyloženě. Prostě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Považujete za dobrou zprávu, že do konce českého předsednictví vám tady vicepremiér za ODS říká, že bude ratifikována Lisabonská reformní smlouva Českem?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já samozřejmě budu rád, když se povede ji ratifikovat tak, aby to nebyla věc, která by brzdila ten proces evropské integrace. My jsme chtěli ten termín do konce února. Pokud se to nepovede, budu rozhodně rád, když se to povede vůbec.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady jste slyšel závazek vicepremiéra Vondry. Na kterých tématech by si české předsednictví, lidově řečeno, mohlo vylámat zuby, tedy který problém si myslíte, že budete předávat Švédům, jako další zemi, která bude předsedat po České republice, pane vicepremiére.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já nechci teď předznamenávat tu situaci, jak bude v červnu. Podle mě asi to nejzávažnější a nejdůležitější je, jak se Evropa vypořádá s tou ekonomickou krizí. Tady to není jednoduchá záležitost. Jsou v podstatě tři názory na evropské půdě, jak s takovou to situací zacházet, buď nasypat víc peněz do ekonomiky, to je typický, typický přístup třeba Francie, nebo je druhá možnost, povzbudit poptávku tím, že snížím nepřímé daně a jaksi rozjedu víc ty nákupy znovu, to je přístup, který volí třeba britská labouristická vláda, anebo je přístup, řekněme, německý, který, stručně řečeno, říká, že navzdory všem těmto opatřením bysme neměli dopustit rozorat veřejný financí, to znamená držet rozpočtové hospodaření v nějakých limitech, protože pokud se to úplně rozjede, tak to samozřejmě může mít fatální dopad zejména na stabilitu v eurozóně. A teď existuje ten plán obnovy, který říká, že zhruba to jedno a půl procenta HDP celá Evropská unie, to znamená, jednotlivé státy plus minus vydají na ty různá stimulační opatření a my už dneska víme, že jsou země, jako Řecko, které mohou mít ten rozpočtový deficit až přes deset. Británie, která sice v eurozóně není, ale měla ty velké problémy s bankama, může mít rozpočtový deficit třeba osm minus tedy. A tohle samozřejmě, pokud bude trend, který se nezastaví, tak nás čekají těžké doby.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to počítáte, že české předsednictví se pokusí tedy zabránit tomuto trendu.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
To české předsednictví by mělo být trošku o nějaké moderační roli, prostě nacházet, nacházet průnik všech těchto názorů v nějaké rozumné realistické racionální rovině tak, aby na jednu stranu ta krátkodobá opatření pomohla, řekněme, utlumit ten ekonomický propad a ještě lépe nastartovat ekonomický růst. A zároveň, aby ta krátká opatření byla takové povahy, že nepodvážou ty strukturální reformy, které podle nejenom našeho názoru, názoru všech, zejména Evropské komise mimochodem, zajistí to, aby Evropa v tom dlouhodobém hledisku byla schopna ustát, obstát v té soutěži s Čínou, Indií, Brazílií a všemi těmi dynamicky rozvíjejícími se ekonomikami toho globálního světa v posledních letech, protože je evidentní, že na Čínu ten, ten dopad nebude takový, jako třeba na Ameriku nebo Evropu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vnímáte tu moderační roli v souvislosti s ekonomickou krizí také jako nejobtížnější úkol v současnosti českého předsednictví evropské sedmadvacítce, kdybychom si, lidově řečeno, mohli vylámat zuby.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Určitě, to myslím, v tom máme naprostou shodu, já si stejně myslím, že tohle je naprosto stěžejní téma pro české předsednictví, a dokonce vidím stejně i tu roli České republiky jako moderátora, jediné, co bych řekl, že mě trochu mrzí, že jsme se jí neujali v něčem dřív, protože si myslím, to, ta, do České republiky a do Prahy zvát ekonomy, špičkové ekonomy světové, nejenom tedy, aby to byla jenom naše diskuse, to je věc, o kterou jsme se měli pokoušet už dřív, a aby to nebylo tak, že s tím začínáme po tom 1. lednu, a myslím si, že bychom, jestliže Sarkozy mluví o tom summitu lednovém, já myslím, že Česká republika by se měla o ekonomicko-finanční summit pokusit třeba v tom termínu květnovém ve chvíli, kdy už bude možné do něho vtáhnout třeba i amerického prezidenta, protože teď v lednu je pro něj ještě asi brzo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zvlášť když na Hradě máme ekonoma, že, na Hradě máme ekonoma, profesora Václava Klause. Podíváme-li se na to, že vliv předsednictví na chod sedmadvacítky zpochybňuje Václav Klaus, který je podle renomovaného britského ekonomického týdeníku The Economist nerudným strýčkem Václavem. Klaus dál pokračuje ve svém proti evropském tažení i těmito slovy.

Václav KLAUS, český prezident
--------------------
Já dlouho hovořím o deficitu demokracie v Evropské unii a mám pocit, že jestli tomu snad někdo v minulosti nevěřil, teď už jistě nemá důchod, důvod pochybovat, jestli to někdo nepochopil předtím, tak já myslím, že snad teď už se oči leckomu otevřely. Nedůstojnost projednávání Lisabonské smlouvy u nás a neuvěřitelné reakce eurokratů ze zahraničí, myslím, jsou toho nejlepším důkazem. O nedávném chování elity europoslanců v Praze ani nemluvě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatoval v tomto týdnu prezident Václav Klaus. Je pravda, že Česká republika o organizaci některých summitů, například prezidentského summitu, přišla, protože je to Václav Klaus, který, řekněme, už poškodil, jak napsal i The Economist před čtrnácti dny v onom textu nerudný strýček Václav, že přišla o některé summity kvůli Václavu Klausovi?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak zatím ještě ne, zatím ještě žádné takové rozhodnutí nepadlo, že by se neodehrál nějaký summit kvůli Václavu Klausovi. To, myslím, v takové situaci zatím nejsme. Faktem je, že já kamkoliv dneska přijedu, tak na Václava Klause směřuje vždycky ta první otázka. Ono to bylo hodně vyšponováno tou návštěvou delegace Evropského parlamentu, a tady musím říci, že ona teda nesehrála ta delegace zrovna dobrou, dobrou roli. Daniel Cohn-Bendit, což je známý provokatér, je, on je tam v parlamentu za, za Zelené, tak přišel s jasným úmyslem, uvědomme si, jsou volby do Evropského parlamentu v červnu, čili on přijel s jasným úmyslem tady prezidenta vyprovokovat tak, aby se dostal do popředí on sám západních médií. No, a narazil tu do jisté míry na...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale kdybych vám řekl, že všichni byli, kdyby tady byl marxistický provokatér v případě šéfa frakce Zelených a připusťme tuto tezi, takže by se ho asi nezastávali všichni ostatní europoslanci včetně slovenské europoslankyně Belohorcové, která jasně zpochybnila i ten zápis vyvěšený na stránkách Pražského hradu, že to bylo v jiném časovém sledu, než se to odehráti mělo a šéf Evropského parlamentu Pöttering také tvrdí, že ten záznam, který je nám k dispozici, není záznamem autentickým.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Tak za prvé mě nechte domluvit. Za druhé já jsem nebyl na tom Pražském hradě, ale myslím si, že nejde tady o slovíčka, tady nejde o to, jestli ten záznam je autentický, ten záznam prostě pořizoval někdo ze strany Kanceláře prezidenta republiky, a tak to prostě vždycky je, když ta strana jedna dělá záznam, tak spíš odpovídá tomu vidění té strany, která ho dělá. Ale oni byli předtím, den předtím jsme měli setkání s vládou na Žofíně a zhruba ten způsob vystupování Daniela Cohn-Bendita byl, byl stejný, akorát prostě premiér a my další jsme ho odkázali do patřičných mezí, ale nic z toho nebylo. Zatímco tady to, ten jeden záměr provokovat samozřejmě narazil na, do jisté míry živnou úrodnou půdu, protože i pan prezident chtěl nějakým způsobem zdominovat média v sobotu ráno, kdy začínal kongres ODS. Takže to byla poměrně nešťastná situace. Ale podívejte, ta debata, úspěch našeho předsednictví se nebude měřit tím, kolik vlajek kde bude vlát. Ten bude skutečně záviset od toho, jak my úspěšně dokážeme zmoderovat tu evropskou debatu v té stávající složité ekonomické situaci. To si myslím, že je to hlavní, a jestli bude těch evropských vlajek vlát někde pět nebo deset nebo někde zrovna nebude žádná, od toho se, si myslím, nehraje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Téma vlajky jsem sem schválně nevnášel, protože to považuji sám za velmi, za velmi okrajové téma. Mně jde spíš o organizaci summitu a o to, že, že jestli vy už máte také domluveno, kterým summitům bude předsedat Václav Klaus a kterým summitům bude předsedat premiér Mirek Topolánek, aby spíš ta moderační role byla zklidňující, nikoli eskalující, když se toho ujme Václav Klaus.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
My o tom komunikujeme. Pokud jde o ty, ty Evropské rady, které se konají dvakrát za půl roku v Bruselu, tak tam bude, předsedou té Evropské rady je premiér, tak to je prostě, tak tomu bylo i v posledních letech. Prezident vystoupí v Evropském parlamentu, to je domluveno, v polovině února. A já předpokládám a o tom ještě komunikujeme, bude mít svou roli při některých těch summitech, ať už, pokud se budou konat některé tady, tak jako hostitel, myslím, mluvíme o tom také, si umím představit, že by třeba zastupoval Evropskou unii na jednání s Ruskem, které by se mělo konat koncem toho prvního pololetí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počítáte tedy s tím, že by Václav Klaus předsedal tomu evropskému summitu Evropa-Rusko.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
To je trojkový summit, to není velký summit těch dvaceti sedmi, ale myslím si, že tady by svou roli mohl mít a komunikujeme o tom.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nakolik je pro vás jako pro opozici vůbec překvapivé, že před takovým klíčovým okamžikem, jako je české předsednictví, se ani nekoná schůzka prezidenta s nejsilnějšími politickými stranami zastoupenými ve sněmovně, aby přispěl i prezident ke shodě nad českým předsednictvím.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Tady je celá řada věcí, které by se měly konat a nekonají se, třeba v jiných parlamentech premiérovi před schůzkou Evropské rady informoval Poslaneckou sněmovnu, dokonce i po ní, jak člověk zjistí v zahraničí, se to děje zcela běžně a samozřejmě tím spíš, že jsme zemí, která bude předsedat, tak by to bylo normální. Jako na ničem z toho jsme se bohužel u nás, já už skoro o tom nerad mluvím, protože jsem, že jo, tuhle kritiku vedl už dávno a tohlens to nic nemění a mám z toho taky pocit určité bezvýslednosti. A z toho, co tady jste popisoval ty historiky. Já jsem byl v tomto týdnu v Bruselu. Tam člověk zjistí velmi rychle, že se z toho přijetí u českého prezidenta stala legenda, ale pro nás nepříjemná, nešťastná, prostě to je věc, ze které člověk nemá radost, protože se za to spíš stydí. Celá ta historie je nepovedená a nechci ji tady vůbec rozebírat. Mně to připadá, že my už teďka delší dobu říkáme, a tohle, tohle nás ještě nezařadí, nebo tohle není ještě to definitivní, co by nás nějak poškozovalo a nepoškodí nás ani ten únik rozhovoru mezi panem Topolánkem a Sarkozym z Francie, že se řekne, že to není takový skandál, ale rozumíte, to jsou všechno poměrně velká selhání diplomatická a jiná a máte jedno za druhém jako neustále. To znamená, já, já už o tom ani nemluvím a nepíšu, protože víte, to je jako, když člověk už má pocit...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy, kdyby vám unikl nějaký takový záznam a teď je otázkou, kdo pustil ten záznam Sarkozy - Topolánek, protože jedny zdroje tvrdí o tom, že to, že to byl únik z Pražského hradu, pokud se dostane i někdo další nejen z ministerstva zahraničí k takovému zápisu. Tak jaký vy byste z toho vyvodil jako ministr zahraničí důsledky, pokud by za vás unikl do, do Reflexu takový záznam?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že tady bych rozhodně hledal toho, kdo je za to odpovědný v tom diplomatickém sboru, protože nejde o to, že způsob, jak se podobné záznamy šíří a pořizují, to je něco, co by měl mít pod kontrolou ministr, a to, že se to stane, to už je jako ukázka něčeho, co se nesmí stát, a dokonce...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste rezignoval, kdyby se to za vás stalo a vypovídá to o tom, že, že i to ministerstvo může být v nějakém rozkladu?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já mám pocit, že někde je v rozkladu ten způsob práce, jak se s tím zachází, protože ten, ten záznam byl pořádaný, podle mě zpracovaný netradičním způsobem, takhle se běžně ty záznamy z podobných schůzek nepořizují. A to, že byl poskytnut, nevím, kolika místům, to znamená, odkud mohl uniknout, to byla podle mě další chyba, a nechci do toho panu ministrovi mluvit, ale myslím si, že za tohle měl někoho potrestat minimálně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je na místě, apropó trváte jako vláda, aby se ten únik, únik vyšetřil?

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Ten únik se vyšetřuje, ale já pochybuji, že se podaří vyšetřit. Tím způsobem, jak ta informace byla rozeslána, ona nešla nějakou utajovanou podobou...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Což je nepochopitelné.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
...tak myslím si, že se to vyšetří...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že spíš šifrovat, že ta věc měla být zašifrovaná.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
...ale podívejte tady, tohle se občas stane. Já jsem shodou okolností asi dva týdny na to byl v Berlíně a mluvil jsem o tom na německém kancléřství a tam mně vyprávěli, že jim se přesně to samé stalo v době jejich předsedání. Tehdy pak kancléřka vydala pokyn, radši žádné záznamy nepořizovat. Prostě občas se to stane. Já jsem o tom mluvil s francouzským prezidentem Sarkozym teď nedávno a on říkal, to je v pořádku, nic si z toho nedělejte, čili nedělejme tady z komára velblouda. Prostě je to, je to, je to trošku banální historka, která se stane. My jsme se za to Francii omluvili a jako to není, není to žádné téma.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ono pak, aby se z toho opravdu nestal trend, protože asi, asi na základě i toho úniku Hrad zveřejnil svoji vlastní verzi. Jde o to, jestli toto se stává normou v české diplomacii, že se budou zveřejňovat záznamy, jestli...

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Ne, já si myslím, že, že prostě autor toho záznamu na zastupitelském úřadě v Paříži si z toho vzal své ponaučení, že rozhodně už příště takové zápisy touto formou posílat nebude. Bude se vyšetřovat, kdo to těm médiím dal, ale jak tady, já si nedělám iluze, že se to podaří zjistit.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Víte, a tohle je všechno jenom takový jako kdyby ten povrch těch věcí. To, co mi vlastně vadí základně i v celém tom, té přípravě na české předsednictví, je to, že vlastně pořád pokračuje to, že se mění obraz a postavení České republiky v Evropské unii a ani to předsednictví a příprava to jako kdyby není schopná změnit. Místo toho, co jsme usilovali, oč jsme usilovali my, že jsme chtěli, aby Česká republika byla u toho hlavního stolu maximálně zahrnuta, tento se maximálně podílí na těch věcech, a to i třeba kriticky, ale s tou takovou základní loajalitou, že nám jde o ten projekt, tak místo toho bysme se začali posouvat jinam, že už de facto téměř člověk slyší ultimáta, ať si to teda rozmyslíme, jestli chceme v té Unii být, nebo ne jako, protože říkali, ano, máte čas na Lisabonskou smlouvu, ale ten čas je samozřejmě omezený jako a buď se rozhodnete, nebo ne. A dnes je situace taková, že já jsem přesvědčen, že drtivá většina evropských zemí je pro tento projekt. A pokud Česká republika bude mimo, tak prostě se rozhodne a bude stát mimo. A to je trajektorie, na které se pohybujeme. Já jsem myslel, že předsednictví pomůže tomu, aby se to změnilo. A bohužel neustále vidím, že to tak není, že my neustále setrváme v roli toho, kdo, a proto si dnes těžko představuju, jak chce tato vláda v průběhu toho předsednictví se stát tím, který skutečně jde po těch hlavních nervech toho, oč Evropě jde a pomáhá té Evropě to řešit, když do této chvíle to vůbec nepředvedla.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já si myslím, že já to musím odmítnout. To prostě není pravda. Vemte si to, co zaznělo v posledních několika jenom dnech z Londýna, co zaznělo z Paříže, co zaznělo z Berlína, my připraveni jsme, jsme bráni vážně. Já tady prostě žádné takovéhle problémy nevidím, a koneckonců ... to je prostě, pojďme, pojďme se od těhle těch domácích hrádek tady oprostit. Předseda, to není nějaký plezír ani ODS, ani české vlády, to je předsednictví celé České republiky. A myslím si, tady skutečně bychom se měli k tomu postavit společně čelem, protože jaksi hádat se nad tím, nebo dokonce vést volební kampaň, volební kampaň v průběhu našeho předsednictví je absolutní prostě nesmysl. My musíme dobře zvládnout to předsednictví, zvládneme ho, když naši ministři budou moc aspoň to předsednictví vykonávat. Vezměme si, že jenom v posledních deseti dnech kvůli schůzi v parlamentu a odmítání párování poslanců nemohli na ty své rady jet ani ministr Kalousek, ani ministr Říman, ani ministr Řebíček. A to je samozřejmě špatně. A tady musíme mít prostě od začátku roku trošku jiné klima. Druhá věc je ta hospodářská situace. Ta je složitá. My se tomu nevyhneme jako exportně orientovaná ekonomika. A zase budeme muset nějakým způsobem adjustovat rozpočet, budeme muset pak připravit ten rozpočet na další rok a do toho jít s volební kampaní je podle mého soudu velký nesmysl. A ještě to spojovat dokonce s volbami do Evropského parlamentu by bylo úplně sebevražedné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stručná odpověď.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
No, že my tady jdeme proti proudu, to není jenom, že jsem zrovna v opozici, my jdeme proti proudu nepříznivých zpráv navzdory tomu, co vy říkáte o těch oficiálních prohlášeních Gordona Browna a představitelů vlád oficiálních, po oficiálních setkáních, když si rozevřete noviny, tak tam čtete o dubiózních Češích, o prezidentovi, o kterém se píše jako o bláznivé tetičce a podobně. To jsou prostě fakta. Takhle ten obraz dneska vypadá.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Ale to byly, stejné články byly v novinách před půl rokem, jestli Francie nebude Evropu moc válcovat, před rokem byly stejné články o tom, jestli Slovinsko vůbec s dvěma miliony obyvatel je schopné se na to předsednictví připravit. To prostě je...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Bylo to v jiné rovině. Ano, a právě jsem chtěl, my jsme, jako sociální demokraty byla připravena pomoci tomu i v téhle situaci to jméno České republiky nějak chránit. No, ale vy nejste ochotni se dohodnout ani na jedné z těch podmínek, které jsme si stanovili. A pro nás třeba otázka radaru a jeho nespojování s Lisabonskou smlouvou je otázka klíčová, jako když vy nám řeknete na tohle ne, tak jak tady může být možná kooperace, když není možná dohoda ani na tom základním.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Budu, budu rád, když i s nadcházejícími vánočními svátky všichni politici vezmou zbytky rozumu do hrsti a budeme se tady setkávat i po novém roce, možná i v této sestavě, protože 1. ledna začne české předsednictví evropské sedmadvacítce. Děkuji za věcnou diskusi vicepremiérovi pro evropské záležitosti z ODS Alexandru Vondrovi a místopředsedovi Poslanecké sněmovny z ČSSD Lubomíru Zaorálkovi. Přeji vám oběma krásné Vánoce a těším se v příštím roce na setkání. Děkuju.

Alexandr VONDRA, vicepremiér /ODS/
--------------------
Já přeji taky všem hezkou poslední adventní neděli a krásné Vánoce a hezký nový rok.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Klidné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji vám a příští rok na shledanou.