Aktuálně

19. 12. 20089:01

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo síť komplexních onkologických center

Mnisterstvo zdravotnictví ČR představilo v pátek 19. prosince na tiskové konfereneci ministra Tomáše Julínka nový systém onkologické péče v České republice, který byl vypracován společně s odborníky z odborných společností a zdravotními pojišťovnami.

Díky němu vznikne v Česku nová ucelená síť komplexních onkologických center, která budou zajišťovat tu nejnáročnější a nejdražší péči v této oblasti. Seznam jednotlivých center a informace o tom, na jakou léčbu se mají specializovat, bude součástí Věstníku MZČR, který ministerstvo v těchto dnech vydalo. Setkání s novináři se kromě ministra Tomáše Julínka zúčastnili jeho 1. náměstek Marek Šnajdr, náměstkyně pro zdravotní péči Markéta Hellerová, náměstek pro zdravotní pojištění Pavel Hroboň, předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček a členka výboru této společnosti Jitka Abrahámová, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák a ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jaromír Gajdáček.

Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách nabízí dopňující informace k této zprávě, prezentaci, předmětný věstník MZ a také digitální audiozáznam.
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz