Vláda Mirka Topolánka I. (04.09.2006 - 09.01.2007)

2. 7. 20089:23

Ing. Petr Kalaš

ministr životního prostředí
4. 9. 2006 - 9. 1. 2007

Osobní údaje:
Narozen 17.2.1940 v Praze. Je rozvedeny, má 2 děti (33-dcera a 30 let - syn).

Vzdělaní:
ČVUT Praha, fakulta ekonomiky energetiky Diplom inženýra s vyznamenáním (1963)
Postgraduální kurzy (ETH Zuerich)
Jazyky: Česky, Anglicky, Německy, Španělsky, znalosti francouzštiny a ruštiny

Zaměstnání:
Poradce, konzultant, manažer intl. programu/projektu
Obory: - Energetika (národní koncepční energetické studie, komerční energie, obnovitelné zdroje, úspory energie)
- Ekologie: Trvale udržitelný rozvoj, klimatické změny
Projekty: přes 200 projektů v 65 zemích (Jižní Amerika, Afrika, Asie, Střední a Východní Evropa, Západní Evropa)
CEZ (ČR, 1963-1968)
Konzultační firma (Švýcarsko, 1968-1986)
Ministerstvo zahraničního obchodu/oddělení švýcarské rozvojové spolupráce (Bern, 1986-1994)
Světová banka (Washington, 1994-2004)
UNITAR (Senior Fellow Advisor - klimatické změny, Ženeva, 2004-2005)
Spolupráce s MZP/MPO: (1990-2004)
1990-1992: Koordinátor švýcarské bilaterální spolupráce s ČSR v oblasti ekologie (21 projektů, 750 mil. Kčs)
1994-2004: Příprava a koordinace projektu (ekologie, energetika)v rámci spolupráce Světové Banky s ČR (GEF, GEOFOND, jiné programy)
Projekty: Sklárna Kyjov, Národní Studie Energetických Úspor (s MZP a MPO), Národní Studie Využití Obnovitelných Zdrojů Energie (MZP), Studie důsledku přístupu ČR do EU (oblast ekologie) Využití geotermální energie (Litoměřice, Pasohlavky)

Detailní profesní dráha:
Současný stav: poradce, konzultant (Světová Banka, UNITAR)
1994-2004: Světová Banka, odbor Trvale udržitelný Rozvoj / Ekologie (Washington D.C., v pověření švýcarské vlády)
Programy:
- Environment for Europe (koordinátor donorské spolupráce pro ekologické/energetické projekty ve střední a východní Evropě (115 projektů, 2,5 mrd. US$)
- National Strategy Studie-NSS: ředitel mezinárodního programu v oblasti klimatických změn; zahrnoval 25 zemí na všech kontinentech včetně ČR, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Číny, Indie, atd. Spolupráce s vládami příslušných zemi na nejvyšší úrovni.
1986-2004: Švýcarské Ministerstvo Zahraničních Hospodářských Vztahů (BA WI, seco). Koordinátor švýc. rozvojové spolupráce v zemích Jižní Ameriky, Afriky a Asie
1968-1986: Konzultant u mezinárodní firmy s domicilem ve Švýcarsku Činnosti: Odborný konzultant, poradce, manažer programu a projektu v několika desítkách rozvojových zemí Projekty: Národní koncepce rozvoje elektrických sektorů, energetických sektorů, energetické, průmyslové a ekologické projekty (přes 200 projektů)
1965-1968: Výstavba Energetických Závodů, Praha. Plánování nových energetických zdrojů
1964-1965: Elektrárna Tušimice Provozní inženýr
1963-1964: Vojenská služba

Politická příslušnost:
Nestraník

Záliby:
Sport (tenis, turistika, lyžování) kultura (divadlo), cestováni