Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 6. 200815:04

Usnesení vlády ČR ze dne 9. června 2008 č. 692

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

Vláda svým usnesením ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009.