Aktuálně

7. 4. 200817:06

Účast ministerstva vnitra na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě

Ministerstvo vnitra vydalo tiskovou zprávu o konferenci ISS, jejíž zahájení proběhlo za účasti premiéra M. Topolánka a ministra vnitra I. Langera. Zpráva obsahuje informace o podpisu dvou memorand.

Ministr vnitra Ivan Langer spolu se členy Rady vlády pro informační společnost navštívil expozici MVČR, kde jsou prezentovány projekty ministerstva vnitra. V rámci svého úvodního vystoupení zmínil ministr vnitra Ivan Langer eGONa a zhodnotil rok jeho fungování: „Egon, kterého jsme představili před rokem právě na této konferenci, slaví první narozeniny. Představili jsme ho jako symbol eGovernmentu v České republice, symbol, který si bere vzor z lidského organismu, ve kterém vše souvisí se vším a jednotlivé části navzájem fungují. O tom, že jednotlivé části navzájem fungují svědčí i fakt, že vláda nedávno schválila zákon o eGovernmentu, zákon o základních registrech byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, byla vytvořena hustá síť kontaktních míst Czech POINT. Dále byly uzavřeny tři Rámcové smlouvy s provozovateli Komunikační infrastruktury veřejné správy, které přinesly značné úspory,“ uvedl na konferenci ministr vnitra Ivan Langer. V neposlední řadě také nastínil plány pro další období týkající se zprovoznění systému datových schránek, nárůstu Czech POINTů a vytvoření elektronického občanského průkazu.

Následně proběhla tisková konference, kde kromě již zmíněných oblastí ministr vnitra Ivan Langer pohovořil o právě schválené Strategii rozvoje služeb pro informační společnost, vysvětlil principy připravovaných zákonů a uvedl příklad kontaktních údajů v krizovém řízení, jehož cílem je získávat kontaktní údaje občanů pouze jednou a nikoli opakovaně. Důležitou součástí projevu pana ministra Langera byl i projekt Virtuos – virtuálně občan-samospráva, který je již od 3.4. 2008 v provozu v Plzeňském kraji.
Na závěr došlo k podepsání dvou Memorand o spolupráci, a to: „Memoranda o spolupráci mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem vnitra ČR při přípravě koncepce, řešení, testování a realizaci systému elektronických voleb v České republice“ a „Memoranda o spolupráci mezi Notářskou komorou České republiky a Ministerstvem vnitra ČR“ deklarující zapojení všech notářů do projektu Czech POINT. MEMORANDA jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

zdroj: Jana Malíková, tisková mluvčí MVČR

Přečtěte si text STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB PRO "INFORMAČNÍ VEŘEJNOST" v níže připojené příloze.