Dotace

8. 10. 20020:00

MK podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a podpora integrace romské komunity

MK - podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a podpora integrace romské komunity

Poskytování dotací příslušníkům národnostních menšin je upraveno nařízením vlády 98/2002 Sb., ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity o poskytování dotací na aktivity příslušníků národnostních menšin. V  souvislosti s kulturními aktivtami byla v roce 2002 na Ministerstvu kultury ustavena Komise pro hodnocení příslušných projektů zaměřených na kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin, která je podobně jako dosavadní poradní sbor pro otázky národnostní kultury poradním orgánem 1. náměstka ministra kultury. Úkolem tohoto grémia je sledovat a vyhodnocovat kulturní potřeby příslušníků národnostních menšin, zejména pak posuzovat příslušné projekty přihlášené do výběrového řízení. Na rozdíl od poradního sboru pro otázky národnostně menšinové kultury jsou členy komise zástupci dalších národnostních menšin - bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské a ukrajinské.

Obsahem projektů, přihlášených do výběrového dotačního řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, mohou být

-     umělecké aktivity,

-     kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,

-     studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic,

-     dokumentace národnostní kultury,

-     ediční činnost,

-     multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).


   Národnostní menšiny (dokument ve formátu Acrobat PDF a Word)
   Integrace romské komunity (dokument ve formátu Acrobat PDF a Word)