Vláda Jozefa Lenárta (20.09.1963-08.04.1968)

2. 1. 200811:06

Přehled členů vlády

Jozef Lenárt - předseda vlády
(20. 9.1963 - 8. 4. 1968) životopis

Oldřich Černík - místopředseda vlády
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

František Krajčír - místopředseda vlády
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Jan Piller - místopředseda vlády
(20. 9. 1963 - 10. 11. 1965)

Otakar Šimůnek - místopředseda vlády
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Josef Krejčí - místopředseda vlády
(10. 11. 1965 - 8. 4. 1968)

Václav David - ministr zahraničních věcí
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Bohumír Lomský - ministr národní obrany
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Lubomír Štrougal - ministr vnitra
(20. 9. 1963 - 23. 4. 1965)

Josef Kudrna - ministr vnitra
(23. 4. 1965 - 15. 3. 1968)

Alois Indra - ministr dopravy
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Richard Dvořák - ministr financí
(20. 9. 1963 - 20. 1. 1967)

Bohumil Sucharda - ministr financí
(20. 1. 1967 - 8. 4. 1968)

Josef Krejčí - ministr hutního průmyslu a rudných dolů (od 10. 11. 1965 hornictví)
(20. 9. 1963 - 10. 11. 1965)

František Penc - ministr hornictví
(10. 11. 1965 - 8. 4. 1968)

Jozef Púčik - ministr chemického průmyslu
(20. 9. 1963 - 10. 11. 1965)

Václav Valeš - ministr chemického průmyslu
(10. 11. 1965 - 8. 4. 1968)

Josef Odvárka - ministr paliv (zrušeno 10. 11. 1965)
(20. 9. 1963 - 10. 11. 1965)

Vratislav Krutina - ministr potravinářského průmyslu
(20. 9. 1963 - 20. 1. 1967)

Božena Machačová - Dostálová - ministryně spotřebního průmyslu
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Alois Neuman - ministr spravedlnosti
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Čestmír Císař - ministr školství a kultury
(20. 9. 1963 - 10. 11. 1965)

Jiří Hájek - ministr školství a kultury (od 20. 1. 1967 školství)
(10. 11. 1965 - 8. 4. 1968)

Karel Hoffmann - ministr kultury a informací
(20. 1. 1967 - 8. 4. 1968)

Josef Pešl - ministr těžkého strojírenství (od 10. 11. 1965 těžkého průmyslu)
(20. 9. 1963 - 9. 11. 1965)

Josef Krejčí - ministr těžkého průmyslu
(10. 11. 1965 - 8. 4. 1968)

Jindřich Uher - ministr vnitřního obchodu
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Karel Poláček - ministr všeobecného strojírenství (10. 11. 1965 zrušeno)
(20. 9. 1963 - 21. 12. 1966)

Samuel Takáč - ministr stavebnictví
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

František Hamouz - ministr zahraničního obchodu
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Josef Plojhar - ministr zdravotnictví
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Jiří Burian - ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství (od 10. 11. 1965 zemědělství a lesního hospodářství, od 11. 4. 1967 zemědělství a výživy)
(20. 9. 1963 - 22. 4. 1967)

Karel Mestek - ministr zemědělství a výživy)
(22. 4. 1967 - 8. 4. 1968)

Josef Smrkovský - ministr lesního a vodního hospodářství
(20. 1. 1967 - 8. 4. 1968)

Ján Marko - ministr bez portfeje
(10. 11. 1965 - 8. 4. 1968)

Michal Chudík - ministr - předseda SNR
(20. 9. 1963 - 10. 11. 1965)

František Barbírek - ministr - místopředseda SNR
(20. 4. 1966 - 8. 4. 1968)

Vincenc Krahulec - ministr - předseda Slovenské plánovací komise
(20. 9. 1963 - 2. 3. 1966) - zemřel

Pavol Majling - ministr - předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky
(20. 9. 1963 - 20. 1. 1967)

František Vlasák - ministr - předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky (od 10. 11. 1965 Státní komise pro techniku)
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)

Bohumil Sucharda - ministr - předseda Státní komise pro finance a mzdy
(10. 11. 1965 - 20. 1. 1967)

Josef Smrkovský - ministr - předseda Ústřední správy vodního hospodářství
(10. 11. 1965 - 20. 1. 1967)

Josef Korčák - ministr - pověřen vedením Ústřední správy energetiky
(20. 9. 1963 - 8. 4. 1968)