Program jednání

28. 2. 200715:32

Program 2. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 28. února 2007