Program jednání

13. 12. 200615:22

Program 1. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 13. prosince 2006