Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

30. 6. 200415:04

Informace

o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2005 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v první etapě