Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

12. 6. 200014:54

Informace

o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2001 ústředními orgány státní správy