Záznamy z jednání

12. 7. 200715:05

Záznam ze schůze BRS konané dne 3. 7. 2007

(přijata usnesení č. 25 - 37/V)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí, ministryní obrany, ministrem vnitra, ředitelem Bezpečnostní informační služby a 1. náměstkem ministra zemědělství a přijala

usnesení č. 25.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

2. Informace o vyhodnocení krizové situace způsobené ničivým orkánem „Kyrill“ v lednu 2007
BRS projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 26.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

3. Zajištění energetické bezpečnosti České republiky, stav a riziko realizace hrozeb
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 27.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

4. Zpráva o dalším postupu při zajišťování energetické bezpečnosti
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 28.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Plán obrany České republiky
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 29.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

6. Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury v České republice
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 30.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

7. Zpráva o fungování národního kontrolního režimu nakládání s rizikovými materiály
BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 31.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

8. Návrh společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministryní obrany a přijala

usnesení č. 32.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

9. Návrh zadání úkolů zpravodajským službám České republiky
BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 33/D.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

10. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2007 s výhledem na 1. pololetí 2008
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

usnesení č. 34.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

11. Různé

a) Nabídka lokality pro možné umístění radarové stanice protiraketové obrany na území České republiky
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 35/V.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

b) Směrnice pro jednání o Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení radarové stanice Ozbrojených sil Spojených států amerických a jejího personálu na území České republiky
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 36/V.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

c) Směrnice pro jednání o textu Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení americké radarové základny protiraketové obrany v České republice
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 37/V.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:

1. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 24. a 25. května 2007

2. Informace o postupu přípravy aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky

3. Informace o možnostech alternativního zásobování České republiky ropou

4. Informace o výskytu vysoce patogenní aviární influenzy v chovu drůbeže v Zemědělském obchodním družstvu Zálší okres Ústí nad Orlicí – červen 2007

5. Zpráva o stavu zpracování kalamity a s tím spojených rizik v ochraně lesa proti kůrovcům k 30. 6. 2007