Aktuálně

12. 7. 200711:11

Vláda jednala o zefektivnění veřejné správy

Vláda na svém včerejším zasedání projednala analýzu ministerstva vnitra ohledně administrativní zátěže podnikatelů, problematiku veřejných zakázek v oblasti IT a zároveň schválila projekt MEDEVAC.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí mají na základě rozhodnutí vlády do tří let společně provést opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů. Z analýzy ministerstva vnitra vychází, že podnikatelé na tuto zátěž vynaloží 86 miliard korun ročně. Vláda si položila za cíl o jednu pětinu snížit výdaje podnikatelů na veřejnou správu.

Kabinet dále projednával problematiku veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vláda schválila metodiku, která zabraňuje, aby na základě předem definovaných technických specifikací docházelo ke zvýhodňování konkrétních výrobců nebo výrobků. Nová metodika by měla omezovat korupci a podporovat soutěž.

Vláda také vyčlenila pět milionů korun na pokračování humanitárního programu Medevac, v jehož rámci se v českých nemocnicích léčí pacienti z válkou postižených oblastí. Medevac je určen především lidem, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách a jejichž stav je natolik vážný, že jsou ohroženi na životě. Slouží v prvé řadě těm pacientům, pro které je potřebná lékařská péče v jejich zemi nedostupná. Pacienti jsou vybíráni v úzké spolupráci s armádou a Fakultní nemocnicí Motol. Přepravu pacientů, převážně dětí, do ČR a jejich následné ošetření zajišťovalo ministerstvo vnitra spolu s ministerstvy obrany a zdravotnictví.

klh, čtk