Aktuálně

27. 6. 200710:38

Vláda bude jednat o rozpočtu předsednictví v EU

Vláda by dnes měla projednat rozdělení peněz na přípravy předsednictví v EU v příštím a přespříštím roce.

Vzhledem k plánovaným úsporám ve státním rozpočtu není vyloučeno, že by to mohlo být složité. Češi budou hlavou a tváří EU na šest měsíců v roce 2009, už nyní se na to musejí připravovat.

Vláda přitom stále vychází z předem dohodnutých částek: v roce 2008 by mělo jít na přípravy 700 milionů nad rámec rozpočtů jednotlivých ministerstev, následující rok pak jedna miliarda korun.

V roce 2008 by si zbývající část prostředků ve výši zhruba 410 milionů korun měly resorty zajistit samy. Příští rok by peníze měly jít například na centrální koordinaci a organizaci různých zasedání a konferencí včetně neformálních zasedání EU, které se budou konat na českém území během předsednictví. Peníze jsou vyčleněny také na prezentaci předsednictví a zabezpečení činnosti českého zastoupení při EU v Bruselu.

Materiál, který ministři projednají, počítá s personálními náklady včetně nákladů na vzdělávání pracovníků a s náklady na přípravu bezpečnostních opatření.

Vláda již dříve rozhodla o tom, že přípravy a organizace českého předsednictví v EU v roce 2009 budou stát 3,3 miliardy korun. Z toho 1,9 miliardy korun by mělo jít ze státního rozpočtu a 1,4 miliardy by měly zajistit rozpočty jednotlivých ministerstev.

Členské státy se v předsedání EU střídají po půlroce. Je to nelehká úloha, která vyžaduje velké přípravy a organizaci. Stát, který zrovna EU šéfuje, řídí schůzky, summity, jednání a je také jejím mluvčím.

klh čtk