Jednání Rady

27. 9. 200120:27

Zasedání Rady dne 27. září 2001

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět sekce pro práva cizinců k současné praxi umisťování dětí s jazykovou bariérou a nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu do ústavních zařízení náhradní výchovy.
2. Podnět sekce proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání týkající se potřeby zařazení ochranného zadržování do systému ochranných opatření podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3. Podnět sekce pro občanská a politická práva týkající se návrhu na realizaci závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva, kontrolního mechanismu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.