Jednání Rady

29. 11. 200120:27

Zasedání Rady dne 29. listopadu 2001

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět Rady připravený Výborem pro odstranění všech forem diskriminace žen "Opatření směřující ke zkvalitnění možnosti trestního stíhání osob podezřelých z páchání trestné činnosti související s obchodem s lidmi a ke zlepšení ochrany obětí této trestné činnosti."
2. Podnět Rady připravený Výborem pro občanská a politická práva a Výborem pro práva cizinců k zákonu č. 40/1993 Sb., o státním občanství.
3. Návrh nového jednacího řádu Rady.
4. Jmenování Ladislava Zamboje novým členem Výboru pro lidská práva a biomedicínu.