Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 6. 200712:11

Usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2007 č. 631

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008