Tiskové konference

15. 6. 200710:51

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka s místopředsedou Evropské komise Francem Frattinim v Kramářově vile v pátek 15.6.2007:

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, ráda bych vás přivítala na tiskovém briefingu po jednání premiéra pana Mirka Topolánka s místopředsedou Evropské komise panem Francem Frattinim. Vítám zde místopředsedu Evropské komise pana Franca Frattiniho a předsedu vlády ČR pana Mirka Topolánka. Pan Mirek Topolánek má slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já předám slovo komisaři Frattinimu.

Franco Frattini, místopředseda Evropské komise: Děkuji. Chtěl bych nejprve říci, že jsem velice potěšen, že jsem měl možnost se setkat dnes ráno s panem premiérem Topolánkem. Měli jsme možnost diskutovat o řadě velice důležitých věcí. Jednak o těch věcech, které souvisí s nadcházejícím předsednictvím ČR v roce 2009. Hovořili jsme o nejrůznějších institucionálních záležitostech, zejména na jedné straně o posílení určitých oblastí na evropské či komunitární úrovni. Zároveň ale se zachováním suverenity na úrovni národní a samozřejmě také, a co je asi nejdůležitější, provádění těchto změn tak, aby všechny tyto instituce fungovaly co nejefektivněji. Také jsme hovořili o záležitostech, které spadají do mého portfolia, což je zejména nelegální přistěhovalectví, boj proti terorismu, policie, spolupráce v rámci policie, záležitosti kolem Europolu. A jsem skutečně velice rád, že jsem shledal, že pan premiér má velice otevřený postoj a je skutečně připraven k jednáním a k dosažení kompromisu. Chtěl bych také říci, že jsem informoval pana premiéra o tom, že ČR je na nejlepší cestě připojit se k Schengenskému prostoru v prosinci tohoto roku. A zároveň jsem ho také informoval o všech krocích a o mé snaze, kterou podnikám, abych všemi možnými prostředky dosáhl rovnosti, co se týče vízových režimů mezi všemi evropskými zeměmi. Budeme posílat oficiální komuniké či demarši vládě USA a Kanady v tom smyslu, že bychom žádali a že si přejeme rovné podmínky a stejný přístup v oblasti vízové politiky ke všem členským zemím EU.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji místopředsedovi Evropské komise a nyní má slovo premiér Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já nechci opakovat to, co říkal komisař Frattini. Já jsem velmi rád, že je tady. Měl celou řadu diskusí, i s ministrem Langerem. V minulém týdnu jsme podpořili jednu z oblastí, která se týká naplňování, řekl bych, evropské politiky v třetím pilíři, a to jsou Primské dohody, které jsme my podpořili. Musím říci, že obecně platí, že většina těch věcí, které v portfoliu komisaře Frattiniho spadají do oblasti, kterou bude velmi užitečné plnit a realizovat na unijní úrovni a hovoříme pouze o tom, jakým způsobem se tam ty kompetence dostanou, jakým způsobem budou ošetřovány na národní úrovni. A myslím si, že i na nadcházející Evropské radě může dojít ke kompromisu, který umožní to, aby fungoval Europol, aby fungoval Evropský soudní dvůr, aby fungovaly ty politiky, které se týkají migrace, azylové politiky, boje proti terorismu apod. Musím říci, že dvě témata se specificky týkají našeho předsednictví, které jsme probírali detailněji, a to je post Haagská úmluva, kterou bude otevírat komisař Frattini k diskusi pod francouzským předsednictvím a hlavní tíha té práce bude právě na českém předsednictví, a my jsme to předpokládali. Třetí věc, kterou bych řekl, oba se shodujeme v tom, že je třeba pokračovat v integraci západního Balkánu, a je velmi pravděpodobné, že ty závěrné negociace s Chorvatskem proběhnou právě v průběhu našeho předsednictví, a i to je velkým úkolem, který na sebe české předsednictví bere. Speciálně oblast komisaře Frattiniho je velmi důležitá a já jsem mu za jeho práci poděkoval. Děkujeme.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády a nyní je prostor pro vaše dotazy, jsou-li nějaké. Takže vám děkujeme za pozornost.