Očekáváné události

28. 5. 200715:51

Schůze vlády ČR

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 30. května 2007, od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude projednávat mj. následující materiály: Programové cíle vlády ČR do roku 2010, Zřízení „Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi", Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona, Návrh nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, Návrh na jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu a Národního koordinátora pro digitální vysílání v České republice a Výběr majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace.
Dále bude vláda mj. informována o Výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2006 a Výroční zprávě Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2006.

Kompletní program lze nalézt v odkazu programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
13.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz