Aktuálně

24. 5. 200711:06

Kabinet schválil plán povodí bez seznamu míst pro přehrady

Vláda včera schválila Plán hlavních povodí ČR, který je dlouhodobou koncepcí pro hospodaření s vodami a jejich ochranu. Cílem plánu je mimo jiné protipovodňová ochrana i zajištění zásob vody pro případ sucha.

Původně byl proto součástí dokumentu i seznam lokalit hájených pro případnou budoucí výstavbu přehrad. Protože ale vyvolal odpor dotčených obcí i některých občanských iniciativ, rozhodla se již dříve ministerstva životního prostředí a zemědělství řešit sporné téma v samostatném dokumentu.

"Seznam, který byl součástí původního dokumentu, se bude dále detailně posuzovat. Potřebujeme totiž chránit vhodné lokality pro případné stavby nádrží, pokud klimatické změny v horizontu několika desítek let skutečně povedou k extrémním výkyvům počasí, tedy sucha nebo povodní," uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Původně navržený výčet hájených území se ale podle něj po důkladném zvážení všech aspektů, včetně sociálních a ekonomických, zúží na nezbytně nutnou míru. "Všechny lokality, kde by se kvůli přehradě zatopilo více než 25 obytných domů, budou podrobeny speciálnímu průzkumu a důkladné diskusi," dodal ministr. Otázka definitivního vymezení míst pro přehrady se bude v průběhu dvou let řešit společně s dotčenými kraji a obcemi. Konečnou podobu seznamu má vláda schválit do konce roku 2009.

Schválený plán hlavních povodí podle MZe zahrnuje mimo jiné seznam oblastí, ve kterých bude stát prioritně řešit protipovodňovou ochranu. Dokument obsahuje i konkrétní protipovodňová opatření, která se uskuteční do pěti let. "Jsou připravené návrhy stovek projektů, na které je také reálně zajištěné financování ve výši 15 až 20 miliard korun," uvedl Gandalovič. Protipovodňová opatření se budou hradit jak z národních, tak evropských zdrojů.
klh čtk