Očekáváné události

21. 5. 200716:05

Schůze vlády ČR

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 23. května 2007, od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude projednávat mj. následující materiály: Informace o plnění Programového prohlášení vlády, Návrh zákona, kterým se v souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů mění některé zákony a upravují ekologické daně, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006, Prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, Zřízení „Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi" a Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bude vláda mj. informována o vývoji inflace - duben 2007 a průběhu kampaně proti rasismu – Projektu tolerance v roce 2006.
Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
14.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz