Tiskové konference

30. 4. 200713:58

Prezentace publikace "Prvních 100 dní" v pondělí 30.4.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na této mimořádné tiskové konferenci, na které vláda bude prezentovat výsledky 100 dní své práce od doby, kdy získala důvěru. Na úvod vám premiér a dva předsedové koaličních stran stručně pár slovy řeknou, jak toto období hodnotí. Poté, po přípitku, je čas na několik vašich dotazů. Prosím, slovo má premiér Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji za slovo. Myslím, že je opravdu zvláštní náhoda, že uplynutí 100 dní od doby, kdy tato vláda získala důvěru, se v podstatě kryje s dnem, kdy je zvykem pálit čarodějnice. Tak bych chtěl vyjádřit naději, že dnešek symbolicky spálí všechnu tu zlobu, pomluvy, nenávist, osobní útoky a obstrukce, které provázejí českou politiku od voleb v loňském roce. Myslím, že tato vláda k dnešnímu pálení čarodějnic přispěla přinejmenším dvěma věcmi. Za prvé bych chtěl vyzvednout, a teď už vážněji, koaliční spolupráci. To, že tři strany, které mají dohromady jen 100 hlasů ve Sněmovně, se přes všechny rozdíly dokáží dohodnout, najít kompromis, dohodu pak také pevně prosazovat, považuji za obrovský úspěch. Považuji to také za obrovskou změnu v české politice. V této vládě, v této koalici nikdo nikoho neválcuje, nikdo nikoho nevydírá. V této koalici se jedná tvrdě, často za cenu krvavých ústupků všech, ale férově a smlouvy se plní. Nebýt schopnosti dosahovat konsensu u všech zúčastněných, nebylo by možné za pouhých 100 dní udělat tolik práce, kolik je obsaženo v této knize, kterou dnes dostanete. Tím se dostávám k druhému příspěvku této vlády – ke zlepšení politické atmosféry, ke zbavení se „čarodějnic“. Tím příspěvkem je práce, drobná, každodenní, neokázalá, řekl bych, mimo světla kamer. Místo 100 dní hájení, které nikdy nebylo, bych použil termín 100 dní práce. Proto se také tato skromná publikace jmenuje nebo spíš nejmenuje, 100 dní hájení, ale „Prvních 100 dní“. Říká se tím jednak, že vláda hned od počátku pracovala a také hned od počátku čelila tvrdé kritice. Říká se tím ale také, že jde jen o začátek, po němž musí přijít další pokračování. Oněch více než 70 stran, které stručně popisují konkrétní kroky, jež vláda učinila, aby zlepšila život občanů, je tedy pouze začátek, nikoli hotové dílo. A doufám, že to také tak bude chápáno. Na rozdíl od čarodějnic, však vláda kouzlit neumí, zázraky za 100 dní opravdu nezvládáme. Věřím ale, že tato brožura pomůže smazat nepravdivý dojem, že se za těch 100 dní nestalo vůbec nic. A věřím, že v dalších letech bude tato vláda posuzována podle práce, protože v tom je její síla. Na závěr bych dodal, že o filipojakubské noci nejde jen o pálení čarodějnic, říká se také, že země během ní vydává své poklady. Přeji každému z vás a každému v této zemi, aby si ten svůj poklad našel. Děkuji za pozornost.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji panu premiérovi a nyní má slovo pan vicepremiér Čunek.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Dobrý den, dámy a pánové. Z mého pohledu má koalice pro nás velký význam především proto, že za těch 100 dní jsme poznali, že dohoda je skutečně víc než nějaký zásadní rozpor. Podle toho, co říkají ministři, kteří byli v jiných vládách předtím, tak ti říkají, že nikdy takovou snahu po dohodě ve vládě necítili. To je první věc. Druhá věc je, že v té brožuře, kterou pan premiér drží v ruce, se mluví o tom, že spíše chceme vítězství a vítězství než vítězství a ztrátu. Já považuji na koalici především dobré to, že se smířila s tím, že ona to vítězství na závěr mít nemusí, že ho bude mít ČR. Tím především myslím změnu chování nejenom státních institucí, ale snahu o změnu systému tak, aby nastala změna chování našich občanů v přístupu k dobrům, které jim dává stát. To znamená, že přestane zadlužování tohoto státu na úkor našich dětí. Děkuji.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Já děkuji panu vicepremiérovi Čunkovi a nyní má slovo pan vicepremiér Bursík.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Děkuji, dobrý den. Já začnu nezvykle stranicky, protože těch prvních 100 dní vlády je také historicky prvních 100 dní Zelených ve vládě, a pro nás, samozřejmě, to byla veliká nejistota, vstup do vlády, na kolik ty parametry, se kterými přicházíme do politiky a přišli jsme, bude možné zobrazit ve společném vládnutí. Myslím si, že ten úvod pana premiéra, kde zdůraznil metodu našeho jednání, určitou politickou kulturu, kterou jsme si vytvořili – korektnost, solidnost – to myslím, že byly předpoklady toho, abychom se dokázali dohodnout i v tématech, ve kterých třeba máme, jako politické strany, k sobě dále. Takže, já si vážím toho, že za 100 dní se nám podařilo, jako vládě, myslím, rozptýlit určitý skepticismus v tom, že by vláda vedla zemi do izolovaného postavení ve vztahu k EU a k procesu institucionálních reforem EU. Vážím si toho, že jsme posílili postavení ČR v zahraničí a že jsme dokázali, jako ČR, formulovat naši pozici i v tak citlivém tématu ve vztahu k veřejnosti, jako je případné umístění radarové základy na území ČR a otevřeli jsme debatu o tomto tématu na půdě centrály NATO i v EU. Vážím si toho, samozřejmě, že jsme zaujali realistický postoj k jedné z priorit EU – ochraně klimatu a transformaci evropské ekonomiky na ekonomiku, která je efektivní, která má nízké emise skleníkových plynů a další a další témata. Jsou témata, ve kterých, samozřejmě, musíme věnovat hodně času tomu, abychom vyjednávali a hledali kompromisy, ale je důležité, že nedochází ke střetům mezi jednotlivými ministry, resorty a politickými stranami, že to není tak, že by jedna strana se snažila získávat politické body na úkor druhých stran. Všechny ty nešvary, které jsme mohli sledovat v koaličních vládách v minulosti, jsme zatím dokázali udržet za sebou a myslím, že ta spolupráce funguje. Takže, se těším na dalších 100 dní vládnutí a děkuji partnerům za solidní přístup a prostor pro politická vyjednávání.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Já děkuji panu vicepremiérovi Bursíkovi a nyní, než přijdou vaše vstřícné dotazy, tak ještě bude přípitek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Takže, spíše symbolicky. Ti, co točí, tak bohužel nemohou ani symbolicky, ti, co netočí, mohou. Nevezmou si, protože ve službě nepijí. Prosím vás, více méně symbolicky, ale přece jenom velmi rád připíjím na další úspěšné stovky dnů této vlády a doufám, že i komunikace s vámi bude taková, aby se to vládnutí odrazilo i v informacích pro veřejnost a naopak. Takže, na zdraví.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Je nám líto, že jste si nevzali, ale asi je to v pořádku, mohli byste to brát jako úplatek. Nyní, po přípitku, je čas na vaše dotazy. Prosím, vždycky počkejte na kolegu, který vám přinese mikrofon, abyste byli slyšet. Prosím, je nějaký dotaz? Televize Prima, potom dostane prostor Česká televize a Nova, jestli jste se hlásili, ale Prima byla první.

Tomáš Drahoňovský, televize Prima: Hezký den. Já bych měl dotaz na pana premiéra, protože za těch prvních 100 dní se stihla představit jedna velká reforma. Je to reforma veřejných financí. Tím pádem bych se chtěl zeptat, jak hodnotíte včerejší jednání s panem poslancem Tlustým. Myslíte si, že se můžete dohodnout na nějakém kompromisu? Jak z jeho pohledu, tak z vašeho? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak, z toho prvního kroku, který já nazývám spíše zatažení za záchrannou brzdu, se udělala velká reforma. Já doufám, že podobných reformních balíků přijde ještě několik. Toto je opravdu jenom stabilizační krok, to jenom na upřesnění, abychom nežili v nějaké iluzi, že toto všechno stačí k tomu, abychom byli úspěšnou ekonomikou a úspěšnou zemí. To pouze stabilizujeme ten výkmit, který nastal, dárečky populistickými, v roce 2006. Včerejší jednání s Vlastimilem Tlustým bylo plánované, bylo z mého pohledu úspěšné v tom smyslu, že jsme si konečně vyjasnili, ani ne tak jeho výhrady, ale některé jeho pohledy na řešení. Dnešní porada ekonomických ministrů se některými těmi návrhy bude zabývat, nepochybně tak, jako byly začlenitelné návrhy Michala Doktora nebo pana poslance Kafky a některých dalších, budeme o těch věcech uvažovat, protože tady vznikl nějaký mylný dojem, že to, co představila vláda jako ideový návrh, je hotové. My jsme řekli, že v zásadě tak, jak je to nastaveno na straně příjmů a výdajů, s tím konečným číslem na konci, a to je deficit veřejných financí k HDP v prvním roce po reformě, v druhém a ve třetím, tak je, samozřejmě, vyměnitelné nebo je variabilní v tom smyslu, že musí být to konečné číslo stejné a můžeme se pohybovat v rámci toho balíku těch návrhů. A v tomto smyslu to jednání pokládám za úspěšné. To, jestli budeme schopni implementovat všechny návrhy, to nevím, protože nás čeká jednání nejenom na poradě ekonomických ministrů, ale potom ve vládě nad konkrétním paragrafovaným zněním, a pak, samozřejmě, v Poslanecké sněmovně a Senátu. Takže, v tomto smyslu ten proces může být ukončen někdy v červenci nebo ještě klidně i později a já jsem velký optimista.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji, Česká televize se hlásila?

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den. Já bych chtěl požádat o jednu věc. Jiří Paroubek, předseda nejsilnější opoziční strany, už na 100 dní vlády pana Topolánka reagoval. A mimo jiné mluvil o dvou členech tohoto kabinetu, o panu Čunkovi, o panu Bursíkovi, o aférách pana Čunka, že vy je nejste, pane premiére, schopen vyřešit. To jsou parafrázovaná slova předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Pan Bursík, že nestihl včas požádat o dotace. Jestli mohu poprosit všechny tři o reakci. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak, na Jiřím Paroubkovi, a bylo to očividné i ve včerejším, po dlouhém čase proběhnuvším, souboji v televizi, je pořád vidět, že se doposud nevyrovnal s tou volební prohrou v červnu loňského roku. A u politika, za kterého on chce být považován, je to téměř nebývalé. Myslím si, že by měl normálně začít opozičně pracovat a měl by přestat vnášet do politické scény to, co jsem chtěl spolu s čarodějnicemi dneska spálit. To je nevraživost, osobní útoky a v mnoha případech vytváření mlhy kolem celé řady případů, které jsou šetřeny a které šetřeny budou. To nepochybně souvisí se všemi aférami jeho minulé vlády a musíte vědět, a vy to přece jako novináři víte, že jsem se za celou tu dobu, za těch 100 dní, nedopustil ani jednou osobního útoku a vyzvedání těchto afér, které se řeší standardním způsobem, a do kterých já nemíním zasahovat. Proto mně připadá to jeho vyjádření jako pokračování určité kampaně, určité polarizace politické scény i společnosti, a já na tyto výlevy nereaguji, proto je pokládám za zbytečné. To, že máme celou řadu problémů, tak o tom snad nepochybuje nikdo. My jsme zatím všechny problémy vyřešili a budeme schopni vyřešit i ten problém, který jste zmínil.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, tedy v pořadí, první byl osloven pan vicepremiér Čunek, poté pan vicepremiér Bursík.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Nedokáži odpovědět na to, na co ta otázka směřovala, ta otázka směřovala na pana premiéra, s čím se on nedokázal vyrovnat. To si myslím, že odpověděl, tam se ode mě asi odpověď neočekává. Co se týká kolegy Bursíka, tam ta záležitost byla nějakým způsobem z jeho strany vyřešena. Ano, bylo to, řekněme, na poslední chvíli, ale vyřešena byla s těmi programy, o kterých mluvíte, to jsou ty vodohospodářské projekty. A já bych řekl k té otázce jenom jednu věc. Když si otevřete noviny z minulého týdne, a možná i z tohoto, tak mně přijde, že ČR je úžasně bohatý stát, protože tady každý na každého neustále podává nová trestní oznámení v jakékoliv věci. Teď někdo podává trestní oznámení na poslance Melčáka, Pohanku, předtím pan Uhl podává trestní oznámení na, asi zde přítomnou, televizi Prima za to, že nechala udělat nějaké hlasování. Když já, jako občan Čunek, jsem nevěděl, co vlastně to znamená, že policisté, když napíšete jakýkoliv anonym, na to musí reagovat, musí tu věc šetřit, kolik to stojí peněz, práce a úsilí, a to už vůbec nebudu mluvit o těch svých věcech, kdy se postupně dozvídám, jak se z těch 30ti nebo kolika oznámení postupně všechna odkládají, a pevně věřím, že tak to bude u všech. Tak, jsme úžasně bohatý stát, protože jsme zvolili národní sport. A zatímco tak, jak se jeden z vás novinářů vyjádřil, zatímco ve Francii, když sledujeme prezidentské volby, je to hodně spor idejí, tak, tady je to spor možná trestních oznámení a policie. Pevně věřím, že to snad, jak pan premiér říkal s tím pálením čarodějnic, že to už tady taky přejde.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem chtěl jen doplnit, já jsem zapomněl na ty fondy. Zkuste se, a já vás o to opravdu prosím, jako novináře, zkuste zapomenout na to známé heslo, že není nic staršího jak ranní noviny, zkuste se vrátit k tomu, co bylo za těch vlád Jiřího Paroubka, Stanislava Grosse a už i Vladimíra Špidly, zkuste se podívat, co jste psali o tom nehorázném zpoždění, které právě tyto vlády způsobily v oblasti čerpání strukturálních fondů. Zkuste se k tomu vrátit, k vlastním článkům, k vlastním komentářům, jakou kritiku způsobilo 24 operačních programů ČR, což je problém, který neumí vyřešit ani první, ani druhá moje vláda, protože už čas oponou trhnul a my musíme k nějakému rozhodnutí s DG Regio dojít. Zkuste si, prosím vás, najít, co jste o tom psali a potom nemůžete nikdy reflektovat podobnou otázku, jakou pokládá Jiří Paroubek, jako jeden z autorů, jako jeden z ministrů ministerstva pro místní rozvoj v této oblasti. Mně se nechce k tomu říkat žádná ostrá slova, stačí, když si přečtete ta svá vlastní před několika měsíci nebo lety.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji a doufám, že na vicepremiéra Bursíka ještě něco zbylo v té odpovědi.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Určitě. Mně se zastavilo málem srdce, když pan Takáč mě uvedl na černé listině Jiřího Paroubka. Zpytoval jsem svědomí, jaký jsem provedl horor. Když je to jenom toto, tak, to je spíše legrace. Já myslím, že to, co vám řekl pan premiér, z toho je zřejmé to, že jsme každý zdědili cosi, a já jsem zdědil velké vodohospodářské projekty po několika letech k vyjednávání, kde je spor ČR s Evropskou komisí, podle mého názoru, ten spor je zbytečný. My velmi intenzivně jednáme ve věci nalezení nějakého modus vivendi tak, aby zmizely pochybnosti Evropské komise, aby se nestalo to, že významné finanční částky v řádu miliard korun, nebudou příspěvkem akciovým společnostem, aniž by se to odrazilo na stabilitě cen vodného a stočného a na zlepšení servisu a služeb pro zákazníky. Toto je celý ten vtip. Já jsem pozastavil odeslání těch žádostí o dva dny, informoval jsem předsedu vlády. Nemělo to vůbec žádný vliv na to vyjednávání, čili, je to poněkud komická výhrada, která vlastně nemá vůbec žádnou váhu, protože je to prostě legrace.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, další dotazy, a ruce vysoko, abych vás viděl. Televize Nova se hlásí.

Lucie Alexová, Nova: Ještě k panu Paroubkovi, jestli ho mohu citovat, tak zhodnotil vaši vládu tak, že je možno ji charakterizovat jako vládu skandálů, omylů, přehmatů, vulgarity, čistek, neprofesionality a tmářství. Vláda se potácela v pracovních problémech a je jen dobře, že nebyla ještě čilejší, mohla toho pokazit víc. Jestli byste na toto mohli reagovat.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se obávám, že to četl nějaký starší projev, vyhodnotil svou vládu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji, další dotaz. Televize Markíza.

Martin Maruniak, televize Markíza: Otázka na všetkých troch koaličných predsedov. Ako by ste reagovali na tie súčasné skeptické názory na to, že tá vaša koalícia je natoĺko slabá, natoĺko rozhašterená, že nevydrží, a potom prípadne ešte jedna špeciálna otázka na pána premiéra, dnes hodnotíte prvých 100 dní, kam sa chcete posunúť za dalších 100 dní? Ďakujem.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Na tu první otázku nemohu odpovědět jinak, než přání je otcem myšlenky. My jsme zatím, a hovořil o tom Martin Bursík i Jiří Čunek, v řadě komplikovaných otázek, kde máme rozdílné postoje, dlouhodobé rozdílné postoje, jsme byli schopni najít konsensus. Já budu tento týden prezentovat a představovat v české Poslanecké sněmovně pozici české vlády k vyjednávání o institucionální reformě EU, což asi nikdo nevěřil, že naše tři strany budou schopny najít přijatelný konsensus, který bude vyjadřovat zájmy ČR, a který budeme schopni všichni obhajovat při jednáních, ať už během německého nebo dalšího předsednictví. Byli jsme toho schopni a ten materiál je života schopný a opravdu představuje kompromis, ke kterému jsme došli po několika jednáních. Jsme schopni nalézt ten kompromis i v jiných otázkách, takže, já o osud této koalice nemám strach, i když je takto slabá, myslím z hlediska počtu hlasů v Poslanecké sněmovně, tak jsem hluboce přesvědčen, že i my sami cítíme tu zodpovědnost za to, aby ta koalice přežila, aby realizovala ty kroky, které si dala do vínku, které jsou vtěleny do programového prohlášení. My jsme jasně deklarovali, že jinak je opravdu lepší jít k dřívějším volbám a všechna ta prohlášení, že to je složité, podtrhuji, přejít k předčasným volbám u nás je složité, ale my určitě nebudeme lpět na té vládě za každou cenu, pokud bychom nebyli schopni realizovat ty kroky, které jsme signalizovali. Těch 100 dní bych charakterizoval, a já jsem to řekl v úvodu, jako 100 dní práce, možná ne tak nápadné, okázalé, bombastické, mediální. Možná jsme mohli být chytřejší a některé věci více prezentovat. V některých oblastech se nám to povedlo – představení CzechPointu a obecně celého problému, eGovernment bylo asi mediálně komunikováno lépe než některé těžce komunikovatelné, a přesto velmi potřebné kroky v justici nebo v některých dalších oblastech, které třeba nebyly tak viditelné. Já těch 100 dní beru jako potvrzení toho, že ta vláda je akceschopná, že ta vláda je schopna najít řešení, je schopna přinést i nějakou dlouhodobější koncepci a je schopna ty věci postupně prosazovat. Je to příslib do budoucna, já nebudu hovořit o dalších 100 dnech, já spíš bych hovořil o prvním roce, druhém roce, druhém funkčním období. To je věc, která mě zajímá v tomto smyslu víc, než dalších 100 dní.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, byli osloveni i předsedové obou koaličních stran, jestli to chtějí doplnit, či jsou spokojeni s odpovědí pana premiéra?

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Já bych jenom doplnil, jestli dovolíte, za kolegy za mnou. My jsme krátce diskutovali, než jsme šli sem na tiskovku, a otevřeli jsme debatu o tom, že ty kapitoly jsou různě dlouhé, že některé mají grafy a jiné nemají, a otevřeli jsme debatu o tom, že třeba kratší kapitola může být vlastně výsledkem toho, že ten ministr má méně času na tu prezentaci a více pracuje. Prostě, chtěl bych vás jenom poprosit, abyste se dívali na ty texty, které byly sestaveny z výsledků práce jednotlivých resortů, nikoli na jejich délku a na barevná vyobrazení, abyste posuzovali ten obsah a témata práce jednotlivých resortních ministrů. Samozřejmě, že pro každého z nás je to veliká životní zkouška, že probíhá ve vládě taková neformální soutěž, kdo vlastně v té soutěži obstojí lépe, ale byli bychom velmi rádi, kdybyste nás v tomto posuzovali jako tým a také tak se dívali na ty jednotlivé příspěvky, jednotlivé kapitoly, protože nikde nebylo dáno zadání, že má být stran pět, deset nebo jeden graf či osm.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Poslední věc. Velmi krátce k tomu bych řekl, že každý resort byl přebrán v jiném stavu a každý resort musí akcelerovat v jinou dobu to své působení, tzn. některé úkoly jsou akutnější, jsou více viditelné. A ve mně osobně je pocit, že vláda nemá snahu nikoho významně torpédovat, ale chce společně ukázat, že všechny resorty zvládnou svůj úkol.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Děkuji. Prosím, poslední dotaz, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Ještě jednou. Možná trochu upřesnění na pana Čunka. Ty aféry, o kterých Jiří Paroubek mluví, jsou prostě cestou útoku na vládu ČR. Jestli vy, byť je to otázka, kterou neslyšíte poprvé, nechcete svým osobním rozhodnutím zamezit těmto útokům, aby dále nepokračovaly na vládu ČR? A drobnost na pana premiéra, Jiří Paroubek dnes říkal, že jste opravdu jednička, tak jestli je to pro vás lichotka nebo jak to vnímáte?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: V tom se nemýlí.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Já jsem přesvědčen, že chci zamezit těm aférám, a jak jste správně podotkl, už jsem to mnohokrát slyšel a také jsem mnohokrát odpověděl. To znáte.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, děkuji a nashledanou.